ARBEIDSLIV

Eldre i farta

For et par år siden ble den første gruppen av NGG, Nettverk Gamle Gode, etablert i Kristiansand. Noe senere i Oslo, og for omtrent et år siden i Trondheim. I forhold til SEG har nok NGG en bredere kompetanse. Vi rekrutterer for å dekke et så bredt fagfelt som mulig. Nettopp det er vår styrke. Her i Trondheim er vi nå rundt 15 personer med kompetanse innen ingeniørfag, organisasjonsutvikling, konfliktløsning, personal, internasjonal handel/eksport/markedsføring, logistikk, språk, internasjonalt hjelpearbeid, HMS og offentlig forvaltning, for å nevne noe.

Gamle Gode er et nettverk av aktive, frittstående kvinner og menn over 45 år som tilbyr et bredt spekter av konsulenttjenester.

- Formålet er å øke oppdragsmengden for det enkelte medlem.

- Gjennom samarbeid øke den enkeltes kompetanse.

- Skape sosial kontakt mellom medlemmene.

- Være et forum for, og bistå ved, utformingen av seniorpolitikk.

Ivar A. Dybvik

Les mer om: