NETTARKIV

Ekte vare

31. aug. 2001 - 11:56

Når Agronova Norge AS fremstiller gjødsel av organisk avfall, utnytter de det våtorganiske avfallet fullstendig. Ingen restprodukter ender på deponi fra den nye fabrikken ved Solgård Avfallsdeponi utenfor Moss.

– Det eneste restproduktet etter at årskapasiteten på 8000 tonn matrester og 10.000 tonn slam har gjennomgått prosessen og er omdannet til 8500 tonn gjødsel, er kondensvann. Det brukes internt til spyling og prosessvann. Eventuelt overskudd kan sendes rett inn i kloakknettet, sier administrerende direktør i Agronova Norge AS, Einar Kindem.

Flere fordeler

I fem år har Agronova samarbeidet med Norges landbrukshøgskole på Ås om å utvikle og dokumentere organomineralsk gjødsel. Produktet har i gjentatte forsøk vist like gode eller bedre vekstegenskaper enn kunstgjødsel. I tillegg stabiliserer produktet jordens surhetsgrad, øker bindingen av vann og jorden tåler mer tørke.

For at det ikke skal komme tungmetaller og andre uønskede stoffer inn i prosessen, styres slamkvaliteten fra leverandørene. Agronova kan ikke selv kontrollere at tungmetallforskriften oppfylles, og er avhengig av at leverandørene følger denne. Helst bør slamleverandørene være ISO-sertifisert.

Patentert

Den miljøvennlige gjødselen fremstilles i flere prosesstrinn. Massen blir kvernet, tilsatt kalk og andre næringsstoffer og varmebehandlet. Deretter tilsettes salpetersyre eller nitrogendioksydgass. Den videre behandling består av tørking, granulering og pakking.

Prosessen sikrer en fullstendig hygienisering og stabilisering av råstoffene. Kjemikaliene er de samme som benyttes i kunstgjødsel. Dersom den økologiske bonden ikke aksepterer tilsetting av salpetersyre, er det mulig med andre tilsetningsstoffer. I utgangspunktet ser produsentene for seg et marked i landbruket, park- og idrettsanlegg, det private hagemarkedet og økologisk landbruk.

Kommunalt samarbeid

Da statsminister Jens Stoltenberg åpnet anlegget 21. august, deltok ordførerne fra Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. De eier i fellesskap vann-, avløps- og renovasjonsselskapet Movar, som har inngått avtale om slamlevering. Dermed kan den nye fabrikken håndtere organisk avfall fra Østfold og Follo. Det meste av energien kommer fra deponigassen ved Solgård avfallsdeponi. Denne gassen brennes i dag av på stedet. Nå blir den solgt 50 prosent under rimeligste energialternativ.

Konsernsjef i Ferd, Johan H. Andresen jr, eier den nye fabrikken. Han er overbevist om at dette bare er den første i en serie fabrikker som vil komme både i Norge og andre land.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.