KRAFT

Eksporterer grønn kraft til England

Bekymret: Svein Peder Sund, daglig leder i Småkraftforeningen, mener at dårlig nettkapasitet hindrer utbygging av småkraftverk.
Bekymret: Svein Peder Sund, daglig leder i Småkraftforeningen, mener at dårlig nettkapasitet hindrer utbygging av småkraftverk.Bilde: Småkraftforeningen
Camilla Aadland
24. nov. 2006 - 11:30

Årsaken er en engelsk sertifikatordning som gir støtte til produsenter av fornybar energi.

Mange aktører

Det norske selskapet GreenStream Network (GSN) tilrettelegger denne krafteksporten for norske småkrafteiere.

- Eksport av sertifikater til utlandet er per i dag eneste mulighet for småkraftverk til å hente ut ekstraverdien som ligger i fornybar kraftproduksjon. I fremtiden er det ikke utenkelig at dette også vil være mer lønnsomt enn å takke ja til tilbudet fra Enoksen. Vi har i dag et tyve-talls aktører som eksporterer til England, sier daglig leder Arne Jakobsen til Teknisk Ukeblad.

Luftfylte manualer

I Norge lå det lenge an til et felles svensk-norsk marked for grønne sertifikater. Dette satte den rød-grønne regjeringen foten ned for. I stedet har olje- og energiminister Odd Roger Enoksen lansert en ordning der småkraftprodusenter blir subsidiert med 4 øre per kilowattime kraft de produserer.

- Enoksen kaller dette et historisk løft. Det må i tilfelle være snakk om luftfylte manualer, sier Jakobsen tørt.

Høyere pris

Han tror flere småkrafteiere vil komme etter.

- Klart det. De som er kvalifisert for å eksportere sertifikater til høyere pris i Europa enn det de vil få for kraften her, vil gjøre det, sier han.

Han legger til at dette er først og fremst en ordning for eksisterende produksjon, ettersom tilskuddet ikke nødvendigvis er stort nok til å gjøre ny utbygging lønnsomt.

Leier seg inn på nettet

GSN samarbeider med Småkraftforeninga om å bistå den enkelte småkrafteier i prosessen med å registrere anlegget hos engelske myndigheter. I tillegg forhandler de pris på sertifikatene.

- I dette arbeidet har vi blant annet europeiske samarbeidspartnere som gjør det mulig å transportere fysisk elektrisitet til England, forklarer Jakobsen.

Rent praktisk kan dette skje ved at krafttransportøren leier seg inn på overføringsnettet i et gitt tidsrom. Dermed kan det dokumenteres at en viss mengde fornybar energi er levert i dette tidsrommet.

Problemer for myndighetene

Jakobsen tror eksporten i verste fall kan føre til at norske myndigheter vil få problemer med å oppfylle sine mål om fornybar energi. Samarbeidet med Småkraftforeninga startet for et års tid siden. Ett problem har vært at mange småkraftprodusenter har opplevd registreringen som en papirmølle.

- Vi jobber nå med å gjøre dette enklere, slik at prosessen kan gå mer av seg selv, sier Svein Sund i Småkraftforeninga. Han tror at dette vil bidra at mange flere vil eksportere kraften til England.

- Vi kan øke eksporten betraktelig hvis vi får til en bedre papirflyt, sier Sund.

Teller på knappene

Olav Norem i Drangedal vurderer å bygge ut flere mini-/småkraftverk sammen med andre. Muligheten for eksport til England gjør det hele mer aktuelt.

- Det er snakk om ca 2 øre ekstra, muligens mer til andre land. Det kan bli like mye som staten tilbyr om det blir innført grunnrenteskatt for de kraftverk som mottar tilskudd, sier Norem.

Han vil dermed heller utnytte eksportmuligheten i stedet for å ta del i det staten tilbyr.

- Det er tragisk at ikke det ble noe av den norske sertifikatordningen. Denne ville hatt en utjevnende effekt på prisen, og virket som en garanti. Tilskuddet fra Enoksen vil bare i svært begrenset grad redusere risiko for utbygger, sier Norem, som nå teller på knappene om han skal søke konsesjon eller ikke.

Les mer om: