PRODUKSJON

Eksport-hjelp

Tore Stensvold
14. okt. 2005 - 11:10

Det er de gamle Eksportårdskontorene innen Innovasjon Norge som skal få 25 millioner kroner mer i 2006.

Målet er å gi økt støtte til norske bedrifter som vil ut i verden med sine produkter.

Styrking av Innovasjon Norge i utlandet skal bidra til å åpna internasjonale markeder for norske bedrifter, heter det i budsjettforslaget.

For å bidra til auka norsk samhandel med andre land går regjeringa inn for å styrkja arbeidet med internasjonalisering i Innovasjon Norge med 25 millionar kroner i 2006.

– Globaliseringa gir norsk næringsliv nye muligheter og tilgang til nye markeder, men fører også til hardere konkurranse. Dersom vi skal få et vekstkraftig næringsliv i Norge, må bedriftene kunna konkurrere og hevda seg i internasjonale markederr, sier nærings- og handelsminister Børge Brende.

Les mer om: