Eksplosjon i genpatenter

Patentene omfatter både hele gener og deler av gener fra forskjellige typer levende organismer. Bare den siste måneden er det søkt om patent på 34.000 DNA-segmenter fra det menneskelige genom, skriver GenInfo.

Til nå er det registrert 161.195 patenterte menneskelige gener eller genfragmenter som dekker så godt som alle typer vev i kroppen. Det franske bioteknologiselskapet Genset har flest søknader inne. De søker om patent på i alt 36.083 menneskelige gensekvenser. Bioteknologi- og farmasiselskapene sier de er avhengig av å patentere gener for å kunne investere den kapitalen som er nødvendig for å utvikle medisinske tester og medisiner. (hl)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå