Ekspertutvalget utelukker deponi i Brevik: Åpner for flere nye kandidater

Regjeringens ekspertutvalg utelukker Norcems gruver i Brevik ved Porsgrunn. I stedet lanserer de flere nye mulige steder for Norges nye deponi for farlig avfall.

Ekspertutvalget utelukker deponi i Brevik: Åpner for flere nye kandidater
Utvalgsleder Ingrid R. Lorange overleverte rapporten fra Ekspertutvalget for reduksjon og behandling av farlig avfall til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Foto: Odd Richard Valmot

Norges nasjonale deponi for farlig avfall på Langøya utenfor Holmestrand er snart fullt. Regjeringens ekspertutvalg har hatt som oppgave å vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres, og hvordan fremtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres.