IT

Eksperter fra NAV, Altinn og sykehusene skal få orden på data i Politiet

Omfattende jobb til to milliarder i startgropa.

Politidirektoratets nye IKT-avdeling har fått på plass en ledergruppe for et omfattende moderniseringsabeid.
Politidirektoratets nye IKT-avdeling har fått på plass en ledergruppe for et omfattende moderniseringsabeid. Bilde: Espen Zachariassen
15. sep. 2014 - 13:06

I det møysommelige arbeidet med å legge grunnlaget for et moderne og teknologisk politi, har Politidirektoratets ikt-direktør Cato Rindal fått på plass sin nye ledergruppe.

Tre menn og én kvinne med bakgrunn fra både privat og offentlig sektor skal håndtere henholdsvis planlegging, bygging, drift og sikkerhet.

– Bakgrunnen for opprustingen på it-siden er manglende prioritet og styring i etaten over mange år, sier Rindal.

En konsekvens er manglende oppdatering av it-løsningene.

De praktiske konsekvensene kom til syne blant annet ved omfattende virusangrep, Gjørv-rapporten om 22. juli og saken med Lommemannen.

Les også: Facebook og Instagram avgjør hvor det blir 4G-dekning på bygda

Samspill

Strategien nå er å starte med Merverdiprogrammet, som skal gjøre etaten i stand til å utnytte teknologi og samspillet det åpner for.

Den prosessen omfatter også en teknologisk plattform som nye løsninger skal bygges på.

Her kommer den nye Politidirektoratets IKT-avdeling, POD IKT, inn i bildet.

Den skal legge til rette for utviklingen og etter hvert sette i gang utskifting til mer moderne it-løsninger.

Bygget opp

Ett år er gått siden Cato Rindal tok fatt som direktør for POD IKT. Den tiden har han brukt på å bygge opp den nye organisasjonen. 

Og her er de som skal dra det hele i gang.

Bilde: Espen Zachariassen

Wilfred Østgulen

Seksjonsleder Strategi og virksomhetsarkitektur, som tar planleggingsbiten.

Cand. scient. i informatikk fra Universitetet i Oslo.

Kommer fra stillingen som assisterende direktør for ikt-tjenester i Sykehuspartner.

Erfaring fra ikt og fagfeltet strategi og arkitektur både fra offentlig og privat sektor.

Avdelingsleder i Arkitektur og forvaltning i Aetats ikt-avdeling, prosjektleder i NAV og interimsorganisasjonen, samt flere års erfaring fra Forsvaret.

Bilde: Espen Zachariassen

Monica Hvidsten

Seksjonsleder Portefølje og prosjekt, som skal sørge for at nye løsninger blir bygget

Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Jobbet i Storebrand siste 18 år, siste to årene prosjektdirektør i ikt-organisasjonen i konsernet.

Tidligere leder og direktør for henholdsvis Prosjektavdelingen, Prosjekt og stab, Prosjekt og prosess.

Konsulenterfaring fra Accenture Consulting og Indevo Management Consulting.

Bilde: Espen Zachariassen

Asbjørn Rønnestad

Seksjonsleder IKT-tjenestestyring, som får driftsansvar

Utdannet automasjonsingeniør.

Satt som avdelingsdirektør for ikt-avdelingen i Politidirektoratet inntil den nye stillingen ble kunngjort og besatt av Cato Rindal. Jobbet i politietaten siden 1992, den gang i Politiets datatjeneste.

Lang erfaring både som prosjektleder og som leder i Politiets datatjeneste og senere Politiets data- og materielltjeneste, PDMT.

Bilde: Espen Zachariassen

Olav Nysæter

Seksjonsleder Informasjonssikkerhet, som skal håndtere sikkerhet.

Utdannet ingeniør ved Kongsberg Ingeniørskole.

Kommer fra stillingen som senior manager i granskningsenheten i BDO AS.

Tidligere dataetterforskningssjef for Norden i Ibas AS.

Erfaring fra datasikkerhetstjenesten i PWC og daglig leder og eier av Digipol AS, samt fra informasjonssikkerhetsarbeid i Økokrim, Posten, Aetat (NAV), Brønnøysundregistrene, Statens vegvesen og Skattedirektoratet.

Ingeniør-direktør

Ledergruppen toppes av direktør Cato Rindal, og her er kortversjonen av hans cv:

POD IKT-direktør Cat Rindal i sammenligner oppgraderingen av it i politiet med oppføringen av nybygget til POD på Majorstua - grunnmuren på på plass først. Bilde: Espen Zachariassen

Cato Rindal

IKT-direktør og leder av POD IKT

Utdannet sivilingeniør.

Kom fra stillingen som direktør for ikt-tjenester i Sykehuspartner.

Han har erfaring fra alle sider ved innføring av ikt-løsninger, fra strategisk planlegging og detaljert design til selve gjennomføringen, driftsettelse og drift.

Erfaring fra ulike oppdrag innen program-, prosjekt- og endringsledelse.

Bred erfaring fra offentlig og privat sektor, både som rådgiver og fra lederposisjoner.

Har tidligere jobbet som ikt-direktør i Det Norske Veritas og Sykehuset Asker og Bærum.

Leverandøren

Et trekk for å få kontroll med it-biten i Politiet var å avvikle Politiets data- og materielltjeneste. PDMT ble erstattet av Politiets IKT-tjenester og Politiets fellestjenester med langt mer kontroll fra POD. Deres oppgave er å levere og drifte etter bestilling fra POD IKT.

Bilde: Espen Zachariassen

Erik Hasle

Direktør for Politiets IKT-tjenester.

En ny avdeling under POD, datadelen av tidligere PDMT og leverandør av it-løsninger og -tjenester

Utdanning i administrativ databehandling ved Høgskolen i Agder.

Ledet NAVs driftsavdeling i tre år før han ble avdelingsdirektør for ikt, strategi og plan samme sted.

Ledet planleggingen og etableringen av driftsorganisasjonen i Altinn.

Jobbet med moderniseringen av Lånekassen som konsulent.

Blandet rykte

De nye lederne har bakgrunn fra blant annet NAV, Forsvaret, helse og Altinn. Dette er virksomheter som har et blandet rykte i forhold til å takle it-omlegginger.

– Hvordan kan du være trygg på at dette er den rette kompetansen til å gjøre Politiet moden nok til å takle utviklingsprosjekter i milliardklassen?

– Alle disse lederne har vært en del av en ordinær søkeprosess der vi har vurdert hvilke kandidater som har best og mest relevant erfaring og kompetanse. Flere av dem har jobbet med store og omfattende omstillings- og utviklingsprosesser, som er relevant for det politiet nå står foran. Denne erfaringen vil bli viktig for oss i årene framover, lyder svaret fra Cato Rindal.

Les også:

Java-fri nettbankløsning blir klar denne måneden

Post- og teletilsynet får nytt navn

Telenor: – Staten ødelegger for sine egne mål om høyhastighets bredbånd  

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.