Advokat Marianne H. Dragsten ( m.dragsten@haavind.no) fra advokatfirmaet Haavind Vislie og advokat Esther Lindalen Rohde Garder ( esther@rgarder.no) fra advokatfirmaet Rohde Garder har spesialisert seg på regelverket for offentlige anskaffelser. De har blant annet skrevet en kommentarutgave i to bind til regelverket for offentlige anskaffelser som er utgitt på Universitetsforlaget og fører stadig saker på vegne av klienter.

Dragsten og Lindalen Rohde Garder gir i bøkene en grundig innføring i hvilke rettigheter og forpliktelser som offentlige oppdragsgivere og leverandører til det offentlige har. Bøkene retter seg ikke bare til jurister, men også ikke-jurister og gir mange eksempler på hvordan reglene er å forstå. Gjennom det betydelige arbeidet med kommentarutgaven har Lindalen Rohde Garder og Dragsten gjort seg kjent med regelverket i detalj, herunder praksis knyttet til dette og er i dag de som har mest inngående oversikt over regelverk og praksis rundt dette.

Advokatene har også lang praktisk erfaring innenfor offentlige anskaffelser og har bistått både offentlige oppdragsgivere (herunder store offentlige etater, mange kommuner og statlige og kommunale selskaper), leverandører (herunder store leverandører til helsesektoren) og konsulenter med rådgivning, tvisteløsning og prosedyreoppdrag. I tillegg er Lindalen Rohde Garder og Dragsten populære foredragsholdere og driver utstrakt kursvirksomhet innenfor offentlige anskaffelser. Marianne H. Dragsten har også hatt et kortere engasjement i sekretariatet for klagenemnda for offentlige anskaffelser og vil i løpet av sommeren/tidlig høst 2006 gi ut en håndbok i offentlige anskaffelser. Esther Lindalen Rohde Garder har bistått både leverandører og oppdragsgivere i flere rettslige konflikter innenfor dette området.

Send inn spørsmål om Offentlige anskaffelser

Advokatene Esther Lindalen Rohde Garder og Marianne H. Dragsten vil fortløpende svare på spørsmål om offentlige anskaffelser.
Still spørsmålene her