DOKTORGRADER

Eksperimentelle teknikker i samspill med teoretiske beregninger

Økt forståelse for de grunnleggende egenskapene til komplekse oksider vil bidra til å forenkle jakten etter nye gode funksjonelle materialer. To modellsystemer ble valgt: strontium-jern-oksider med perovskitt type struktur og binære jernoksider.

Perovskitt-type oksider har mange viktige egenskaper og blir brukt bl. a. i brenselceller. Svært aktuelt for Norge er potensiell bruk i gasseparasjonsmembraner. Oppførselen til materialene når oksygentrykket endres (red-oks egenskaper) står sentralt i mange anvendelser. I dette arbeidet presenteres en bred studie av energetiske aspekter ved red-oks egenskapene til strontium-jern-oksider.

Det er vist at red-oks egenskapene til dette materialet kan beskrives med en relativt enkel modell. De mikroskopiske bidragene til de energetiske parameterne som inngår i en slik modell, er diskutert.

Stabiliteten til jernoksider ved høye trykk er viktig for forståelsen av den kjemiske sammensetningen av jordens indre. Reaksjoner i jordens indre er diskutert med utgangspunkt i høytrykkdiffraksjonsmålinger og en modell i god overenstemmelse med eksperimenter, er presentert.

Haavik er født i Oslo i 1970. Forskningsarbeidet er utført ved Royal Institution, London, European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble og ved Kjemisk institutt, UiO. Nåværende arbeidsplass er Senter for materialvitenskap, UiO.

Les mer om: