Eksperimentelle teknikker i samspill med teoretiske beregninger

Økt forståelse for de grunnleggende egenskapene til komplekse oksider vil bidra til å forenkle jakten etter nye gode funksjonelle materialer. To modellsystemer ble valgt: strontium-jern-oksider med perovskitt type struktur og binære jernoksider.

Perovskitt-type oksider har mange viktige egenskaper og blir brukt bl. a. i brenselceller. Svært aktuelt for Norge er potensiell bruk i gasseparasjonsmembraner. Oppførselen til materialene når oksygentrykket endres (red-oks egenskaper) står sentralt i mange anvendelser. I dette arbeidet presenteres en bred studie av energetiske aspekter ved red-oks egenskapene til strontium-jern-oksider.

Det er vist at red-oks egenskapene til dette materialet kan beskrives med en relativt enkel modell. De mikroskopiske bidragene til de energetiske parameterne som inngår i en slik modell, er diskutert.

Stabiliteten til jernoksider ved høye trykk er viktig for forståelsen av den kjemiske sammensetningen av jordens indre. Reaksjoner i jordens indre er diskutert med utgangspunkt i høytrykkdiffraksjonsmålinger og en modell i god overenstemmelse med eksperimenter, er presentert.

Haavik er født i Oslo i 1970. Forskningsarbeidet er utført ved Royal Institution, London, European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble og ved Kjemisk institutt, UiO. Nåværende arbeidsplass er Senter for materialvitenskap, UiO.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå