Eidfjordkryssningen-alternativer.

  • forum

SAMFERDSEL: Eidfjord krysses av en indre stamvei på Vestlandet, som kan bli ferjefri før Kyststamveien.

Den krysses og av en benvei Oslo-Bergen over Hardangervidda.

Ferjen der skal nå erstattes med hengebro. Rådgivende Ingeniørers Forening og

Norske Arkitekters Landsforbund ønsker utredning av alternativer.

Jeg mener at det er tre alternativer.

1.Usenkbar flytetunnel med kabler forankret i fjordsidene.

2.Pilarer på dykkede forankrede pongtonger.

3.Langstrakt buebro der buene delvis fungerer som flottører.

Utredningen av alternativene vil ta tid. Kan benveien over Hardangervidda vente så lenge?

Et annet spørsmål blir: Bør ikke Statens veivesen studere bruk av undervanns byggekunst med fjernstyrt utstyr ?

Erik Ødegård

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå