NETTARKIV

Egenskaper til polymerer

20. juni 2001 - 12:31

Molvig Kopperud har studert en assosiativ fortykker, en hydrofobt modifisert polyakrylamid. Denne typen polymerer brukes for flytkontroll for eksempel i maling- og lakkindustrien og i kosmetiske produkter. I disse industriene, samt i f.eks. skumstabilisering er overflateegenskapene til polymeren viktige. Egenskapene til polymeren i løsning og på overflaten er derfor studert med reologi, fysikalsk NMR og dråpeformanalyse. Resultatene viser at polymeren har viskositetsøkende egenskaper i vandig løsning.

En høyere polymerkonsentrasjon gir en økning i viskositeten (flytmotstanden) til løsningen. Effekten øker dramatisk ved tilsats av et overflateaktivt stoff (surfaktant) ved moderate konsentrasjoner. Innbinding av det overflateaktive stoffet til polymeren gjør at det dannes blandede polymer-surfaktant assosiasjoner som gir opphav til de spesielle løsningsegenskapene.

Undersøkelsene av overflateegenskapene til polymerløsninger ved måling av overflatespenning og -elastisitet viser at polymeren adsorberer gir et veldig elastisk overflatelag. Målingene viser at det er de hydrofobe (vannuløselige) gruppene på polymeren som adsorberer til vann-luft overflaten, mens resten av den hydrofile (vannløselige) polymerkjeden vil være i vannfasen.

Liten transport av polymer fra overflaten og ned i løsning medvirker til elastisiteten til overflatelaget. Tilsats av det overflateaktive stoffet til polymerløsningene vil ha effekt på de umiddelbare overflateegenskapene til løsningen, men over lengre tid vil polymeren dominere i overflaten, og surfaktanten vil ikke innvirke i større grad på elastisiteten til overflatelaget.

Hilde beate Molvig Kopperud er født i Oslo i 1968 og er cand scient med kjemi hovedfag fra Uio i 1994.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.