PRODUKTNYHETER

Effektiv lekkasjesøking

– Metoden en er benyttet med suksess ved søk hvor korrelator eller marklytter har måttet melde pass. Rørsystemet som skal undersøkes tilføres en gassblanding av 5 prosent hydrogen og 95 prosent nitrogen. Gassen overføres til ledningen via en reduksjonsventil og løser seg opp i vannet. Ved lekkasjen løses den igjen ut, og hydrogenet som er 16 ganger lettere enn oksygen, søker straks mot overflaten, selv gjennom asfalt og betong.

Metoden er følsom. Hydrogen ned til 0,0001 prosent (1 ppm) kan registreres. Metoden er ufølsom overfor andre gassarter. Den er enkel å håndtere, anviser som regel innen en meter fra lekkasjen.

Les mer om: