ENERGI

Effektiv kulde fra Hinna

UTEN KJØLEMAKSKINERI:  Johan Gjemre Olsen og Arild Skar har bygget landets mest effektive kjøleanlegg. De leverer 7,5 MW kulde og forbruker selv 250 kW. ¿ Dette er fremtidens løsning for komfortkjøling, sier de.
UTEN KJØLEMAKSKINERI: Johan Gjemre Olsen og Arild Skar har bygget landets mest effektive kjøleanlegg. De leverer 7,5 MW kulde og forbruker selv 250 kW. ¿ Dette er fremtidens løsning for komfortkjøling, sier de. Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
2. juni 2006 - 07:30

Sandnes: Skogland Kuldeteknikk i Haugesund har stått for prosjekteringen av kuldeanlegget på 7,5 MW.

Kjølingen foregår uten tradisjonelt kjølemaskineri, men ved å bruke sjøvann i varmevekslerne.

Det er ingen kompressorer, ingen bruk av skadelige klimagasser, kun elektriske sirkulasjonspumper.

– Normalt er effektfaktoren for kjølemaskineri på tre til fire, det vil si at en megawatt i kjølemaskineriet gir tre til fire megawatt kjøling distribuert. For anlegget her i Jåttåvågen er effektfaktoren 30, forteller daglig leder Arild Skar i Skogland.100 meters dyp

Sjøvannet hentes fra 100 meters dyp i fjorden utenfor. En 1200 meter lang sjøvannsledning er strukket fra selve pumpehuset.

Her strømmer det kalde sjøvannet inn ved hjelp av hevertprinsipp, fordi det er lagt et kunstig vannspeil, lavere en havflaten nede i bakken. Sjøvannet holder i snitt 8 grader celsius året rundt.

Det kalde sjøvannet kjøler ned ferskvann som brukes som kjølemedium for næringsbyggene i området. Det kjøles ned til 9 grader celsius og sendes ut til kundene.Komfortkjøling

– De er lovet ti grader celsius. Vannet brukes til komfortkjøling. Dette er ofte svært energikrevende, men med denne metoden bruker vi lite strøm, sier prosjektleder Johan Gjemre Olsen.

Hele 2000 kubikkmeter i timen kan distribueres fra kjøleanlegget. Vannet brukes i ventilasjonssystemene i den nybygde bydelen. Store kunder er dagligvarebutikkene i området.

– Med tanke på at norske byer stort sett ligger ved kysten, bør denne typen kjøleanlegg være aktuelt langs hele kysten vår. Det vil kunne spare mye energi, mener Arlid Skar.