ARBEIDSLIV

Echelon koster Europa milliarder

I tillegg til masseavlytting av privat tele- og datakommunikasjon, er det amerikanske Echelon-avlyttingssystemet blitt brukt til industrispionasje mot Europa i milliardklassen.

Dette er en av hovedkonklusjonene i en rapport som den skotske journalisten og forfatter Duncan Cambell nettopp har offentliggjort.

Teknologibedriftenes landsforening (TBL) i Norge, har ingen holdepunkter for verken å bekrefte eller avvise at norske bedrifter kan være utsatt for industrispionasje ved hjelp av Echelon.

-Det er vanskelig å få klarhet i om norsk industri er rammet av industrispionasje - enten det er gjennom Echelon eller andre måter, sier informasjonssjef Einar Braathen i TBL til tekblad.no.

Ifølge Cambells nye rapport er minst 40 prosent av avlyttingsaktivitetene rettet mot innsamling av informasjon om bedrifter. Avlyttingen foregår blant annet fra lyttestasjoner plassert i Menwith Hill i Storbritannia og Bad Aibling i Tyskland, skriver det danske fagbladet Ingeniørens nettutgave.

Den økonomiske gevinst for USA er ifølge rapporten betydelig. Den amerikanske Kongressen har fått opplyst at amerikanske virksomheder på 90-tallet økte forretningsaktivitetene med mer enn 900 milliarder kroner, på bekostning av europeisk industri. Dette var som resultat av at amerikanske etterretningstjenester oppdaget og bekjempet bestikkelsesforsøk og ufine forretningsmetoder hos utenlandske konkurrenter, skriver Cambell i rapporten.

Han understreker at USA aldri har forsøkt å framlegge offentlige beviser for at europeiske firmaer driver bestikkelsesvirksomhet. Cambell siterer det amerikanske Advocacy Center når han redegjør for europeiske tap i milliardklassen. Frankrike mistet i perioden kontrakter for 147 milliarder kroner, Tyskland 35 milliarder kroner og Sverige 3,3 milliarder kroner.

Amerikansk frykt

Amerikanerne skal være sykelig opptatt av at europeiske bedrifter kan stikke av med kontrakter som følge av bestikkelse, lobbyarbeid eller andre forretningsaktiviteter som medfører at de blir favorisert framfor amerikanske bedrifter når kontrakter skal underskrives. Dette blir brukt som legitimering for avlyttingen.

Rapporten, som også beskriver andre følgevirkninger av den amerikanske avlyttingsvirksomhet enn industrispionasje, er en oppfølging av en omfattende rapport om avlyttingsmuligheter av data- og telekommunikasjon, som Duncan Cambell lagde på bestilling av EU-Parlamentet i 1999.

Cambell forela de nye opplysninger for EU-Parlamentets Echelon-undersøkelseskommisjon i januar i år. Nå har Cambell valgt å offentliggjøre de nyeste informasjoner om effekten av det amerikansk-ledede Echelon-nettverket umiddelbart innen den offisielle rapport fra undersøkelseskommisjonen blir offentliggjort.

Les mer om: