ARBEIDSLIV

E-læring i skuddet

Over 230 bedriftsledere og representanter fra over 130 bedrifter fra 14 land samles i Narvik den 14.–15. mai for å delta i prosjektet Interprise e-learning.

Høgskolen i Narvik er vert for arrangementet, som tar mål av seg til å bli årets møteplass i Europa for små og mellomstore bedrifter innenfor e-læring. Arrangementet ønsker å gi deltakerne en mulighet til å møte fremtidige kunder og samarbeidspartnere.

– Det er gledelig å registrere at interessen er så stor. Vi opererer nå med ventelister for bedrifter som ønsker å delta. E-læringsbransjen er inne i en sterk vekst og for å overleve er det mange som er avhengig av å finne gode samarbeidspartnere, noe vi legger til rette for med et slikt arrangement, uttaler prosjektleder Erling Bortne fra Prokom AS.

En europeisk undersøkelse utført av CEDORF (European Centre for the Development of Vocational Training) viser at det fremover vil skje en stor vekst innenfor e-læring, og mye av denne veksten kommer i mindre bedrifter. Firmaet ICD Norden har tidligere pekt på at det norske markedet for e-læring vil nå 2 milliarder i omsetning innen år 2004, sammenlignet med 85 millioner for to år siden.

Les mer om: