IKT

E-læring blir voksen

Det er ingen stor hemmelighet at internasjonale markedsledere som Cisco, Oracle og HP lenge har arbeidet med å få grep på e-læring som en del av de forretningsmessige prosessene. Alle jakter på formelen som bringer læring over i produktivitet og lønnsomhet. Vi kan nå se klare trender innen bruk av teknologi og læring som vi tror vil få betydning for bransjen de nærmeste årene.

Markedet drives av to ulike behov. På den ene siden behovet for effektiv og kostnadsbesparende opplæring av egne ansatte. På den andre siden et klart behov for opplæring i sluttbrukermarkedet ettersom produkter og tjenester blir stadig mer komplekse og krever mer brukerkompetanse enn tidligere. Særlig det siste behovet virker stimulerende på å få grep på e-læring som et strategisk verktøy i bedriftens markedsføring og salg. Enkelte bedrifter har allerede sett at kompetanse i et lett tilgjengelig format er et salgsprodukt i seg selv. Salg av for eksempel avanserte brukerutstyr skaper et marked for å selge opplæring som en verdiøkende tjeneste til selve produktet.

Den andre trenden er at det oppstår et opplæringsmarked mellom leverandør og kjøper. Store kunder forventer at leverandører gir tilgang til kunnskap som er kritisk i verdikjeden. En storkunde med et bredt distribusjonsapparat vil i fremtiden kreve at en underleverandør tilbyr opplæring av produkter til kundens salgsapparat som en del av leveransen. Derved oppstår det et behov i små og mellomstore bedrifter for å tilpasse seg de systemer for kunnskapsdeling og opplæring deres kjøpere benytter.

I dag er e-læringsmarkedet uoversiktlig. Markedet trenger enklere og bedre integrerte løsninger for e-læring. Vi forventer å se nye aktører som tilbyr komplette, tilpassede læringsportaler for store organisasjoner. Mens man i dag må kjøpe bit for bit i et meget uoversiktlig og komplisert marked, kan portalmarkedet for e-læring være en mulig vei å gå for å skape lønnsomhet i et marked hvor stort sett de fleste aktørene har operert med røde tall på bunnlinjen. Samtidig vil det bety et kraftig frafall av mindre aktører de neste månedene og årene. Denne trenden gjør seg nå gjeldende internasjonalt, og dot.com selskapene går først.

Mens bransjen lenge og helt riktig har vært fokusert på pedagogikk og funksjonalitet, dreies fokus nå over på innovative forretningsmodeller. Flere e-læringsinitiativ trekkes inn i kjernevirksomheten i store bedrifter. Der man før vurderte ASP-løsninger eller enkeltprodukter i et marked preget av babelsk forvirring, forventer vi nå en dreining mot «one stop shopping» og mer profesjonelle aktører. Analytikerne spår ganske likt : leverandører som har klart å bygge opp et merkenavn og en klar profil, vil vinne i dette markedet.

Det er fortsatt et potensial å ta ut på teknologisiden innen e-læring. I disse dager arbeides det med å tilrettelegge mobil tilgang til læring. Det betyr at brukeren synkroniserer seg med opplæringssystemet fra ulike lokasjoner. Neste generasjon opplæringsløsninger vil knytte brukeren til Internett via trådløs forbindelse. Derfor er tredje generasjons mobilnett et aktuelt tema også innen e-læringskretser. På softwaresiden arbeider man med å bryte kunnskapen ned i små objekter for så å kunne tilby kundetilpasset innhold ved hjelp av agentteknologi og profilbygging. Bruk av spill og simulering innen e-læring er også et spennende område der vi kan forvente vekst de kommende årene. På de fleste av disse områdene vil e-læring kunne hente nyttig referansekunnskap blant annet fra e-business der slik teknologi for lengst er tatt i bruk.

Tross nedgang på teknologibørser og usikkerhet i markedet later det til at e-læring har kommet for å bli i næringslivet. Det blir stadig vanskeligere å tvinge folk tilbake til klasserommet når de har sett fordelen ved å skaffe seg kunnskap elektronisk.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.