e-handelsplass

Også andre kjente produsenter er bedt om å bli med. Det felles selskapet heter CoLinx. Selskapet vil blant annet selge pakninger, lager, overvåkingsutstyr, elektriske motorer, bremser og smøring.

Les mer om: