SAMFERDSEL

E-18 tunneler sikres

Leverandør er Sønnico Teknikk AS. – En høy sikkerhet skal oppnås ved å bruke et trafikkovervåkingssystem, variable skilter, lys og bommer. Ved uhell kan Vegvesenet raskt stenge av tunneler og kjørefelt for å hindre følgeulykker, sier Magne Bentzen i Sønnico i en pressemelding.

Det er den nye 35 km lange strekningen gjennom nordre Vestfold og den nye strekningen under Baneheia i Kristiansand som får det nye utstyret. I Vestfold blir det 36 automatiske bommer, 66 variable skilt, 392 kjørefeltsignaler samt lokale PLS-styringer som skal dirigere trafikken. (ajs)

Les mer om: