INDUSTRI

Dyre og lite lønnsomme gassanlegg

Trond Gram
12. juni 2009 - 08:55

Kun en brøkdel av norsk gassproduksjon videreforedles i Norge, resten eksporteres til europeiske kunder.

Norsk Industri ønsker større industriell videreforedling av gass i Norge og får støtte fra regjeringen og Stortinget.

– I områdene nordover er det spesielt interessant å vurdere lengre verdikjeder for gass. Her finnes det ingen infrastruktur for å eksportere gassen. Det gir et vindu for å tenke annerledes, mener leder i Stortingets næringskomité, Ola Borten Moe (Sp).

Avhengig av gassprisen

Han mener Norge har behov for å bygge lengre verdikjeder i vår olje- og gassvirksomhet.

Men en studie Econ Pöyry har gjennomført på oppdrag fra Norges Forskningsråd viser at lønnsomheten rundt slik et slikt industrielt anlegg er usikker og sterkt avhengig av gassprisen.Usikker lønnsomhet

– De beregningene vi har gjort viser at om du skal betale en antatt markedspris, er lønnsomheten i et slikt anlegg usikker, selv om man bygger stort for å utnytte stordriftsfordeler, sier John Magne Skjelvik, forfatter av rapporten, til Teknisk Ukeblad.

Økt industriell videreforedling av gass vil ha størst potensial i forbindelse med nye funn hvor det ikke er aktuelt å bygge rørledning til markedet.

Dette krever samtidig oppbygging av store, kapitalkrevende anlegg, noe som øker den økonomiske risikoen.

Stort anlegg

For å kunne utnytte stordriftsfordeler, må anlegget anvende opp mot 10 milliarder Sm 3 gass per år, ifølge Econ-studien.

Det er et svært stort anlegg sammenlignet med det som tidligere er bygget i Norge og vil kunne koste i størrelsesorden 64 til 80 milliarder kroner.Avhengig av lag gasspris

Med denne størrelsen vil et anlegg være avhengig av en lav gasspris for å kunne oppnå lønnsomhet. LNG vil også være et alternativ til industriell bearbeiding.

Econ har ikke sett nærmere på det alternativet, men Skjelvik sier at det vil gi et større marked å spille på.

– Det vil gi større fleksibilitet. På forhånd er man nok mer sikker på at dette er lønnsomt og fornuftig å gjøre. Men skal man bygge et storskala LNG-anlegg er det også risikofylt, sier han.

Skjelvik mener likevel at industriell utnyttelse av gass er noe som bør vurderes ved et eventuelt stort gassfunn i nord.Vil ha statlig selskap

Spesialrådgiver Bror Yngve Rahm i Norsk Industri, tidligere stortingsrepresentant for KrF, viser til at industrien ute i Europa bruker mye gass som råstoff til videreforedling.

– Vi er av den oppfatning at industrien bør få tilgang til det i Norge også, sier Rahm.

Norsk Industri mener det bør etableres et statlig selskap som skal ha som siktemål å stå for salg av gass til industriformål.Ivaretar ikke industrien

– En statlig aktør på dette området vil være en god idé for å realisere bruk av naturgass til industrielle formål i Norge. Det bør tilrettelegges et indre norsk marked som ivaretar konkurransen i forhold til å eksportere gassen til utlandet, sier han.

– Vi har innsett at når det gikk galt med Skanled, underbygger det at salgsmodellen for norsk gass i det alt vesentlige har vært vellykket, men den ivaretar ikke i god nok grad interessene til norske industrielle aktører, avslutter Rahm.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.