Dyre og lite lønnsomme gassanlegg

Dyre og lite lønnsomme gassanlegg
FLYTENDE: Statoil eksporterer gassen fra Snøhvit i flytende form. Regjeringen ber nå Gassco opprette en arena for industri som vil videreforedle norsk gass. Bilde: Statoil

Kun en brøkdel av norsk gassproduksjon videreforedles i Norge, resten eksporteres til europeiske kunder.

Norsk Industri ønsker større industriell videreforedling av gass i Norge og får støtte fra regjeringen og Stortinget.

– I områdene nordover er det spesielt interessant å vurdere lengre verdikjeder for gass. Her finnes det ingen infrastruktur for å eksportere gassen. Det gir et vindu for å tenke annerledes, mener leder i Stortingets næringskomité, Ola Borten Moe (Sp).

Avhengig av gassprisen

Han mener Norge har behov for å bygge lengre verdikjeder i vår olje- og gassvirksomhet.

Men en studie Econ Pöyry har gjennomført på oppdrag fra Norges Forskningsråd viser at lønnsomheten rundt slik et slikt industrielt anlegg er usikker og sterkt avhengig av gassprisen.Usikker lønnsomhet

– De beregningene vi har gjort viser at om du skal betale en antatt markedspris, er lønnsomheten i et slikt anlegg usikker, selv om man bygger stort for å utnytte stordriftsfordeler, sier John Magne Skjelvik, forfatter av rapporten, til Teknisk Ukeblad.

Økt industriell videreforedling av gass vil ha størst potensial i forbindelse med nye funn hvor det ikke er aktuelt å bygge rørledning til markedet.

Dette krever samtidig oppbygging av store, kapitalkrevende anlegg, noe som øker den økonomiske risikoen.

Stort anlegg

For å kunne utnytte stordriftsfordeler, må anlegget anvende opp mot 10 milliarder Sm 3 gass per år, ifølge Econ-studien.

Det er et svært stort anlegg sammenlignet med det som tidligere er bygget i Norge og vil kunne koste i størrelsesorden 64 til 80 milliarder kroner.Avhengig av lag gasspris

Med denne størrelsen vil et anlegg være avhengig av en lav gasspris for å kunne oppnå lønnsomhet. LNG vil også være et alternativ til industriell bearbeiding.

Econ har ikke sett nærmere på det alternativet, men Skjelvik sier at det vil gi et større marked å spille på.

– Det vil gi større fleksibilitet. På forhånd er man nok mer sikker på at dette er lønnsomt og fornuftig å gjøre. Men skal man bygge et storskala LNG-anlegg er det også risikofylt, sier han.

Skjelvik mener likevel at industriell utnyttelse av gass er noe som bør vurderes ved et eventuelt stort gassfunn i nord.Vil ha statlig selskap

Spesialrådgiver Bror Yngve Rahm i Norsk Industri, tidligere stortingsrepresentant for KrF, viser til at industrien ute i Europa bruker mye gass som råstoff til videreforedling.

– Vi er av den oppfatning at industrien bør få tilgang til det i Norge også, sier Rahm.

Norsk Industri mener det bør etableres et statlig selskap som skal ha som siktemål å stå for salg av gass til industriformål.Ivaretar ikke industrien

– En statlig aktør på dette området vil være en god idé for å realisere bruk av naturgass til industrielle formål i Norge. Det bør tilrettelegges et indre norsk marked som ivaretar konkurransen i forhold til å eksportere gassen til utlandet, sier han.

– Vi har innsett at når det gikk galt med Skanled, underbygger det at salgsmodellen for norsk gass i det alt vesentlige har vært vellykket, men den ivaretar ikke i god nok grad interessene til norske industrielle aktører, avslutter Rahm.