KRAFT

Dyr strømstans for nettselskapene

TÅLTE IKKE VINDEN: Disse trestolpene som bar strømledningene i Steigen kommune, knakk tvers av i januar. Sterk vind var årsaken. -  Når det gjelder Steigen, har vi foreløpig ikke grunnlag for å si at vedlikeholdet av overføringslinjene var for dårlige. Stolpene er fra 1982 i dette området, og det er ikke gammelt, sa seksjonssjef i NVE, Nils Martin Espegren i begynnelsen av februar.
TÅLTE IKKE VINDEN: Disse trestolpene som bar strømledningene i Steigen kommune, knakk tvers av i januar. Sterk vind var årsaken. - Når det gjelder Steigen, har vi foreløpig ikke grunnlag for å si at vedlikeholdet av overføringslinjene var for dårlige. Stolpene er fra 1982 i dette området, og det er ikke gammelt, sa seksjonssjef i NVE, Nils Martin Espegren i begynnelsen av februar.

Nettselskapene får svi på pungen dersom kundene ikke får strøm på grunn av feil og mangler ved nettet.

Steigen-beboerne var for kort tid siden uten strøm i seks døgn. Dette vil i følge NVE koste Nord-Salten Kraftlag ca 10 millioner kroner i direkte utbetalinger til strømabonnentene.

Krav i tillegg

I tillegg vil det komme erstatningskrav i millionklassen fra landbruk, fiskeindustri, verksteder og dagligvarebransjen.

– Jeg vet foreløpig ikke hvor stort dette erstatningskravet blir, men det dreier seg garantert om flere millioner kroner, sier ordfører i Steigen kommune, Berit Woie Berg.Beløp i ultraklassen

Dersom det samme skjer i et område med masse folk, blir utbetalingskravet fra sluttbrukerne i ultraklassen.

Et langvarig avbrudd i strømtilførselen er avbrudd som varer mer enn 12 timer. Ifølge NVE er kompensasjonsbeløpene 600 kroner for avbrudd til og med 24 timer, 1400 kroner for avbrudd mellom 24 og 48 timer, mens strømstans mellom 48 og 72 timer koster nettselskapene 2700 kroner per sluttbruker.

Lengre og dyrere

Dersom avbruddet i strømtilførselen varer lenger enn 72 timer, har abonnentene krav på 1300 kroner for hver påbegynte 24-timers periode avbruddet varer.

– Dette er en ordning som er ment som en kompensasjon til sluttbruker som følge av strømstans. Det er en direkte utbetaling som følge av en offentlig, rettslig regulering, og er ikke ment som en erstatningssum, sier seksjonssjef i NVE, Nils Martin Espegren. Ordningen med direkte utbetaling til sluttbruker på grunn av strømstans ble innført 1. januar i år.

Økt nettleie

For å ta igjen noe av det sviende tapet nettselskapene blir påført ved lengre strømavbrudd, økes nettleien til samtlige sluttbrukere som omfattes av det aktuelle nettselskapet.

– Litt under halvparten av det de har måttet betale i kompensasjonsutgifter til sluttbrukerne, tar de inn igjen i form av økt nettleie. Kostnadsgrunnlaget for dette etterregnes to år tilbake i tid, så Nord-Salten Kraftlag vil ta inn igjen disse pengene i 2009, sier Espegren.

Redusert inntektsramme

I tillegg til kompensasjonsutbetalingene til sluttbrukerne får nettselskapene en redusert inntektsramme som svir.

Ifølge NVE utgjør dette 8,80 kroner per kw/t som ikke er levert husholdningssluttbrukerne, og dette blir den tillatte inntektsrammen redusert med.

- Når det gjelder handel og tjenester, er satsen så høy som 103,30 kroner per kw/t som ikke er levert. Er det et område med mange mennesker som omfattes av strømbrudd i lengre tid, blir det utrolig store summer nettselskapene må ut med i kompensasjon, sier Espegren.Gode overføringslinjer

Trestolpene som holdt strømkablene oppe i Steigen knakk som fyrstikker, men NVE-sjefen mener overføringslinjene i Norge er gode nok.

– Generelt mener jeg det. Når det gjelder Steigen, har vi foreløpig ikke grunnlag for å si at vedlikeholdet av overføringslinjene var for dårlige, sier Espegren.

Lite brudd

Trestolpene til strømkablene er fra 1982 i dette området, og det er ifølge NVE ikke gammelt i denne sammenhengen.

- Vi har for øvrig hatt en positiv utvikling i ikke-levert energi siden 1997 i Norge. Men strømstansen i Steigen burde være en tankevekker for nettselskapene, medgir Nils Martin Espegren.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.