Dyr sikkerhet

Sikkerhetsnivået på Norges første gassferje er overdrevet høyt. Dette gjør tilsvarende ferjer for dyre i innkjøp og drift. Det er leder for ferjedriftavdelingen i Vegdirektoratet, Steinar Eriksen, som sier dette til Samferdsel. Han mener at regelverket må forenkles dersom politikerne ønsker at flere gassferjer skal tas i bruk. Det kreves også et distribusjonsapparat for gass som drivstoff.

Les mer om: