DOKTORGRADER

Dyr avslører miljøforurensning

Dette skriver Åsa Espmark Wibe (34) fra Trondheim i doktoravhandlingen sin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU.

Hun har undersøkt hvordan atferd hos trepigget stingsild blir påvirket av kjemikalier som kan føre til miljøforurensning.

Trepigget stingsild er en liten fisk som har vært mye brukt som studieart. Den egner seg til studier av atferd i laboratorium, ettersom den har gode muligheter til å tilpasse seg nye omgivelser.

På denne måten er det mulig å studere fiskens naturlige atferd i kunstig miljø. Ved å studere effekter av forurensning på atferd, vil det være mulig å si noe om hvordan forholdsvis små mengder miljøgift kan påvirke fiskens biologi.

Dersom fisken forandrer sin atferd i naturen, kan dette få følger også for andre deler av økosystemet. Wibe viser blant annet at evnen til å unnslippe et byttedyr, spiseatferden, gruppeatferden og deler av hannens reproduksjonsatferd blir påvirket av ulike studerte kjemikalier.

Fra tidligere er det kjent at de studerte kjemikaliene har en hormonpåvirkende effekt hos enkelte dyregrupper.

Avhandlingen har tittelen "Behavioural effects of environmental pollution in threespine stickleback Gasterosteus aculeatus L. / Atferdsmessige effekter av miljøforurensning hos trepigget stingsild Gasterosteus aculeatus L.".

Arbeidet er utført ved Institutt for biologi, NTNU, med professor Bjørn Munro Jenssen og professor Gunilla Rosenqvist som veiledere. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd, Nansenfondet, Institutt for bilogi (NTNU), og The Fisheries Society of the British Isles (FSBI).

Åsa Espmark Wibe er cand.scient. i atferdsøkologi (1993) fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Trondheim, og har disputert for graden dr.scient.

Hun er ansatt ved Akvaforsk AS på Sunndalsøra.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.