Dugnad mot miljøgifter

I tillegg vil Sandefjord kommune og lokalt næringsliv delta i prosjektet.

– Dette oppryddingsprosjektet vil gi viktig erfaring for andre forurensede fjorder og havner langs norske-kysten, sier fungerende SFT direktør, Trond Syversen i en pressemelding.

For å øke kunnskapsnivået ønsker SFT dessuten å vurdere å støtte pågående prosjekter i Oslo, Trondheim og Kristiansand.

Les mer om: