KRAFT

Du må betale for ny strømmåler

De fleste vil kjenne igjen en slik måler. Du må lese av selv og sende inn strømforbruket ditt. Deretter dumper regninga i postkassa.
De fleste vil kjenne igjen en slik måler. Du må lese av selv og sende inn strømforbruket ditt. Deretter dumper regninga i postkassa.Bilde: Tore Stensvold
Jannicke Nilsen
21. aug. 2007 - 12:42

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen har i dag bestemt at alle strømforbrukere skal få installert moderne måle- og kommunikasjonsutstyr innen 2012.

Automatisk

I dag har svært mange strømforbrukere manuell strømmåler. Disse måler alt forbruk under 100.000 KWh, og man må lese av forbruket selv og sende inn til nettselskapet.

De nye automatiske strømmålerne vil registrere forbruket i et bestemt tidsintervall, som feks en gang om dagen, og sende informasjonen direkte til nettselskapene.

Får regningen

Innføringen av automatiske strømmålere skal gi flere fordeler:

  • Mer nøyaktige strømregninger
  • Enklere å få oversikt over eget strømforbruk
  • Bedre kontroll med effekten av energisparing
  • Mulighet for tilpassede kraftkontrakter

Regningen blir sendt strømbrukerne gjennom nettleien. I tillegg kommer driftskostnader.

- Utgiftene vil bli fordelt per kunde slik at det vil være bli snakk om en økning i nettleien på 40-50 kroner i året over en tiårsperiode, sier kommunikasjonsrådgiver Unni Claussen i Olje- og energidepartementet.

Dette dekker drift og investeringskostnadene for nettselskapene.

Måler lavt forbruk

I tillegg kan folk med svært lavt strømforbruk forvente høyere strømregninger. De nye målerne vil nemlig være mer nøyaktige enn de gamle manuelle målerne, som ikke klarer å registrere strømforbruket når det er for lavt. De stopper rett og slett opp.

Dette skjedde i Danmark, der flere nettselskaper har valgt å erstatte manuelle målere med automatiske, på eget initiativ. De nye målerne klarte å registrere selv svært lavt forbruk, for eksempel fra stand-by funksjoner på PC og TV.

Høyt forbruk

- En feil som kan oppstå med de gamle målerne, er at de går saktere. Det vil si at de måler mindre enn de skal, og det kommer igjen som tap i nettet. Men vi bruker mye mer strøm i Norge enn i Danmark, derfor er dete mindre relevant for oss, sier Fosse.

De nye målerne åpner for toveiskommunikasjon for alle strømforbrukerne.

Prisoversikt

- Måleren vil kunne sende verdier til nettselskapet, og selskapet vil kunne sende verdier tilbake til måleren. Det betyr at man kan ha et display i stua som viser hvor mye strøm du bruker, hvor mye effekt du bruker, og kanskje prisinformasjon, sier rådgiver Lars Olav Fosse i Norges Vassdrags og energidirektorat (NVE).

NVE fikk i dag i oppdrag av Olje- og Energidepartementet å starte forberedelsene, men opplyser at de allerede er i gang.

Utarbeider krav

Direktoratet skal utarbeide krav til funksjonalitet for å sikre løsninger som nettselskaper og forbrukere er tjent med, i samarbeid med bransjen og forbrukermyndighetene.

- Toveiskommunikasjon vil gi mange fordeler både for strømkundene, kraftleverandørene og nettselskapene. Teknologien vil blant annet bidra til bedre og mer korrekt informasjon om eget strømforbruk og den enkelte husholdning vil ikke lenger trenge å selv lese av strømmåleren. Ny teknologi vil bidra til økt bevisstgjøring rundt eget elektrisitetsforbruk, samt gi forbrukerne økte muligheter i kraftmarkedet, sier Enoksen i en pressemelding.

Les mer om: