- Du kan kalle meg iOS

iPhone OS 4 er knotete å skrive. Heldigvis slipper vi det.