ARBEIDSLIV

Drømmer om data og Statoil

Stadig flere teknologistudenter håper på en fremtidig jobb i IKT-bransjen (informasjons- og kommunikasjonsteknologi). Fortsatt er det imidlertid Statoil som troner øverst på ønskelista til karrierehungrige avgangsstudenter innen naturvitenskap og teknologi – for femte år på rad.

Men oljeselskapet er i år langt fra dominerende i toppen. Hakk i hel ligger Telenor, Nokia og IBM etterfulgt av et bredt spekter av IKT-selskaper. Norsk Hydro har derimot mistet sølvplassen gjennom flere år, og må finne seg i en sjuende plass i årets undersøkelse av teknologistudenters yrkesambisjoner. Øvrige oljeselskaper har lidt samme skjebne, i likhet med store selskaper som Aker Maritime og Kværner, samt flere konsulentselskaper.

Bredere grunnlag

Årsaken til at listen har endret seg, kan dels ligge i at teknologi- og realfagstudenter fra sju læresteder deltar i årets kartlegging, mot bare tre i fjor – deriblant Høgskolen i Stavanger, som har sin styrke innen petroleumsrelaterte fag.

– Endringen i datagrunnlaget påvirker utvilsomt årets rangering, forklarer Krishna Gustavsson, som har ansvar for den norske delen av Graduate Survey-undersøkelsene. Det svenske konsulentselskapet Universum Communications står bak studien.

Blant nykommerne på lista har både NRK og Norad posisjonert seg bra, på henholdsvis 13. og 21. plass.

Mer internasjonale

Årets rankingliste viser at også norske avgangsstudenter tenker internasjonalt. I tidligere undersøkelser har de norske kandidatene vært ihuga patrioter, med norske selskaper øverst på ønskelista. I år oppgir hele sju av ti at de ønsker å jobbe i utlandet innen fem år etter studiene. På dette punktet har de tidligere skilt seg fra sine nordiske, mer internasjonalt orienterte, kolleger.

– Internasjonaliseringstendensen vises også på rankinglisten; i år er det flere internasjonale selskaper blant de mest populære arbeidsgiverne, sier Gustavsson.

Vel 17 prosent ønsker å starte yrkeskarrieren i et oppstartselskap. Det er langt flere enn i fjorårets undersøkelse. Da hadde bare fire prosent ønske om å jobbe i et nyetablert selskap.

Produktorientert

Teknologistudentene vil aller helst jobbe med prosjektstyring, forskning og utvikling eller IT- og programvareutvikling. Brorparten foretrekker å jobbe i et produktorientert, fremfor serviceorientert, selskap.

– De norske kandidatene er opptatt av selskaper som kan skilte med innovative løsninger og spennende produkter, sier Krishna Gustavsson.

God lønn, inspirerende kolleger og mulighet for varierte arbeidsoppgaver er kvaliteter som kandidatene setter høyt når de skal velge arbeidsgiver. Lønnsforventningene teknologene har til sin første arbeidsgiver er på 287.600 kroner, et par–tre tusenlapper mindre enn økonomistudentene forventer å få som nybegynnerlønn. Tre år etter utdanningen forventer teknologene å ha økt til 396.300 kroner, mot økonomenes forventning om 406.100.

Utenom selve lønna, er teknologistudentene opptatt av å få betalt for overtid. De vil videre gjerne få betalt kurs- og videreutdanning og ekstra fridager.

Men jobben er ikke alt: Fortsatt legger norske studenter større vekt på balanse mellom privatliv og karriere, enn likesinnede i andre land.

Les mer om: