KRAFT

– Driver gjøn med oss

MOBIL GASSKRAFT: Det mobile gasskraftverket på Tjeldbergodden skal skaffe reservekraft hvis det blir mangel på kraft. Det at prisen stiger i været i Midt-Norge og Nord-Norge er ikke nok.
MOBIL GASSKRAFT: Det mobile gasskraftverket på Tjeldbergodden skal skaffe reservekraft hvis det blir mangel på kraft. Det at prisen stiger i været i Midt-Norge og Nord-Norge er ikke nok. Bilde: Herskedal, Kjell
Kjetil Malkenes Hovland
8. jan. 2010 - 15:53

Strømprisen er mange ganger høyere i Midt- og Nord-Norge enn i Sør-Norge.

Nå krever Fremskrittspartiet at de to mobile gasskraftverkene i Møre og Romsdal startes opp og gir reservekraft til området.

SELG: - Statnett bør selge kraftverkene.  Så kan vi bruke pengene på enøk-tiltak. Det vil gi en umiddelbar effekt., mener Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Sør-Trøndelag fylke
BEKYMRET: - Vi kan ikke være lekegrind og forsøksarena for kraftmarkedet, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag. Han er urolig fordi Statnett ikke kan forklare hvorfor strømprisen nord i landet i perioder blir svært høy. Sør-Trøndelag fylkeskommune
Men det kommer aldri til å skje, mener fylkesordføreren i Sør-Trøndelag.

– Kan ikke startes

– Det har de ikke lov til, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) til Teknisk Ukeblad. – Det er forbudt ved lov å sette i gang kraftverkene, de skal ikke påvirkes av annet enn forsyningssikkerheten.

Fremskrittspartiet sendte i dag ut en pressemelding hvor de krever at de mobile gasskraftverkene settes i sving.

– Regjeringen har bygget mobile gasskraftverk. FrP mener man bør ta disse i bruk for å sikre ekstra tilgang på kraft og dermed få ned kraftprisene. Dette vil på kort sikt gjøre noe med den prekære situasjonen og bidra til at bedriftene holder hjulene i gang, sier Frps energi- og klimapolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen i meldingen.

– Ikke gjort hjemmeleksa

Sandvik mener Frp ikke har gjort hjemmeleksa si. Han mener at Frp burde ha prøvd å endre Statnetts instrukser for perioder med særskilt anstrengt kraftsituasjon hvis de mente alvor med ønsket om å bruke de mobile gasskraftverkene.

– Skal man ta i bruk de mobile gasskraftverkene må man endre Statnetts instrukser, sier Sandvik. – Da må Fremskrittspartiet foreslå det.

– Blir provosert

Fremskrittspartiets energitalsmann avviser dette. Det er ikke Statnetts instrukser som hindrer bruk av de mobile gasskraftverkene, men konsesjonsreglene som den rødgrønne regjeringen har laget, mener Frps energipolitiske talsmann.

– Det er utrolig frekt å komme med dette nå. Jeg blir provosert over at han prøver å dra oss ned i søla, sier Solvik-Olsen.

Ingen anstrengt situasjon

De mobile gasskraftverkene i Nyhamna og på Tjeldbergodden skulle opprinnelig koste 1,5 milliarder kroner, men prislappen endte på 2,3 milliarder kroner. Hittil er de ikke blitt brukt. Sandvik tror de aldri kommer til å bli tatt i bruk heller.

Gasskraftverkene skal kun brukes i svært anstrengte kraftsituasjoner, ifølge konsesjonen. Men de høye prisene i Midt- og Nord-Norge har andre årsaker enn knapphet på strøm i markedet.

– Det er ikke strømmangel i Midt-Norge sånn sett, sier Sandvik. – Vi er urolige fordi man ikke klarer å forklare hvorfor strømprisen er så høy, sier Sandvik. – Markedet oppfører seg irrasjonelt, og de som overvåker det kan ikke forklare det. Vi kan akseptere det innimellom, men det er uakseptabelt når dette skjer to ganger på kort tid. Vi kan ikke være lekegrind og forsøksarena for kraftmarkedet.

Importerer olje- og gasskraft

Det importeres nå kraft fra utlandet til Norge. Noe av denne kraften kommer nettopp fra mobile gasskraftverk i Finland og Sverige. Svenskene har mindre kapasitet enn vanlig på kjernekraften, med to avstengte kjernekraftverk og to med redusert produksjon.

– Dette er bekymringsfullt. Noen bedrifter påvirkes mer enn andre, men alle merker dette, sier Lars-Erik Axelsson i den svenske industriens samarbeidsorgan om energi, SKGS (Skogen, Kemin, Gruvorna og Stålet) til Aftonbladet. – Det verste er at kjernekraften står delvis stille. Det er uheldig, og det burde kanskje vært bedre planlagt.

Også bedrifter i Midt-Norge må nå stenge ned produksjonen: Les saken her

– Vi har allerede sett at man kutter i produksjonen som følge av høye kraftpriser. Jeg frykter at flere vil følge etter. Dette vil bety flere permitteringer og oppsigelser, sier Ketil Solvik-Olsen, som mener regjeringen burde gjort mer for å få bygd ut vann- og gasskraft i området og at den gjemmer seg bak løfter om utbygging av kraftnettet.

Kjører oljekondenskraftverk

Svenskene har kjørt i gang sin effektreserve på 1300 megawatt (MW). Svenska Kraftnät er også enige med Vattenfall om å starte en blokk på 240 MW på oljekondenskraftverket i Stenungsund. Det skal være i full produksjon fra mandag. Verket er egentlig stengt, men er i god stand og fungerer som reservekraftverk.

Spotprisen har vært oppe i hele 8,20 kroner per kilowattime på kraftbørsen Nordpool i dag. Statnett forstår ikke hvorfor, og sier de nå vil ta initiativ til en felles analyse av utviklingen i det nordiske kraftmarkedet i denne ekstreme perioden.

– Statnett er forvirret

– Vi er urolige, for når vi ringer til Statnett og NVE så virker de litt småforvirret selv, sier Tore O. Sandvik. – Statnett sender ut pressemelding om at de ikke selv skjønner hva som foregår, så de må gjøre en utredning. Det er heldigvis få private med spotpriskontrakt. Men nå skjer jo dette så ofte at før eller senere slår det inn i strømprisen til vanlige forbrukere og bedrifter.

Fylkesordføreren mener mange års unnlatelsessynder med overføringsnettet har skylden for situasjonen i Midt-Norge og Nord-Norge.

– Dette er uholdbare prisforskjeller, sier han.

Statnett svarer

Statnett reagerer på ordbruken fra fylkesordføreren. Systemoperatøren er slett ikke forvirret selv om de nå vil granske hvorfor prisene er blitt så høye som de er, hevder kommunikasjonssjef Tor Inge Akselsen i en e-post til Teknisk Ukeblad fredag ettermiddag.

«Det er prisverdig at han tar opp denne saken på vegne av alle i hans fylke som er opptatt og avhengig av kraftmarkedet. Men han har et merkelig utsagn om Statnett, der han antyder at vi er forvirret. Dersom han med det tenker på vårt initiativ til å få gjennomgått denne perioden i kraftmarkedet, med de ekstremt sterke svingningene vi har sett i pris, så må han ha misforstått,» skriver Akselsen, og legger til:

«Den gjennomgangen vår konsernsjef Auke Lont har bebudet, har ingenting med forvirring å gjøre. Tvert imot ønsker vi å få en grundig gjennomgang i etterkant av hva som har skjedd, og grundigere enn det blir tid til mens det «koker» som verst.»

– Har felles interesser

Akselsen mener fylkesordføreren og Statnett her har felles interesser.

«Vi ønsker å få belyst hva som kan gi så høye strømpriser som åtte kroner pr kilowattime, og vi er spesielt opptatt av å se på hvorfor de svenske kjernekraftverkene leverer så lite strøm for tiden,» skriver Akselsen, og videre:

«Det at vi ønsker en slik gjennomgang, har naturligvis som sagt ikke noe med forvirring å gjøre. Det har med et oppriktig ønske om å finne årsaksforhold og vurdere forbedringstiltak å gjøre.»

Vil omdefinere «anstrengt»

Fylkesordføreren i Sør-Trøndelag mener rikspolitikerne må gjøre noe slik at halve landet slipper å betale fem-seks ganger mer for strømmen enn den andre halvdelen. Slik reglene er i dag kan ikke reservekraften i de mobile gasskraftverkene utnyttes bare fordi prisene er høye.

– Statnett har bare ansvar for forsyningssikkerhet, ikke pris. For dem ville 100 kroner kilowattimen ikke vært noe problem, sier Sandvik. – Vi får aldri noen forsyningskrise og kommer aldri til å sette på de mobile kraftverkene. For før du får forsyningskrise blir prisen så høy at bedriftene stenger ned. Så vi har betalt 2,3 milliarder for kraftverk som aldri kommer til å bli satt i sving, sier Sandvik.

Arbeiderpartiets fylkeslag i Sør-Trøndelag har bedt moderpartiet om å omdefinere hva som er en anstrengt kraftsituasjon som gir mulighet for bruk av mobile gasskraftverk, men er hittil ikke blitt hørt, sier Sandvik.

– Man bør kunne definere en situasjon som anstrengt hvis du får energiknapphet med ekstreme priser, sier Sandvik, som heller ville brukt 2,3 milliarder kroner til å bygge gasskraftverk i Midt-Norge enn å hente inn mobile gasskraftverk som bare står der.

– Drev gjøn

– Det var å drive gjøn med oss å hente inn disse gasskraftverkene for å vise handlekraft. Vi må betale for dem, men de kommer aldri til å komme i bruk, sier Sandvik. – Nå vil færre bedrifter etablere seg her fordi de risikerer prisbomber. Området vårt blir mindre attraktivt.

Også Fremskrittspartiet mener gasskraftverkene neppe vil bli tatt i bruk, med mindre det skulle oppstå en veldig ekstrem situasjon.

– Det var galskap å bygge mobile gasskraftverk, sier Ketil Solvik-Olsen. – Man skal aldri si aldri, men alt tyder på at de ikke blir tatt i bruk.

– Et unntak i Sør-Norge

Olje- og energiministeren vurderer situasjonen i de nordligste delene av landet slik:

– Vi har en generell situasjon i Norden, og et unntak i Sør-Norge som følge av manglende forbindelser herfra, sier Terje Riis-Johansen til Teknisk Ukeblad. – Det er ikke mangel på kraft inn til Midt-Norge, det er rett og slett en kuldeperiode i hele Norden og Nord-Europa som forsterkes av at svenske atomkraftverk ikke går for fullt.

– Vil de mobile gasskraftverkene aldri starte opp, slik Tore O. Sandvik sier?

– Det vurderer vi kontinuerlig. Premisset var at man skulle ha dem for forsyningssikkerheten i området, sier Riis-Johansen.

Les mer om: