NYHETER_BYGG

Dristig byutvikling

Nederland har lenge vært en pioner innen boligbygging.

Knapphet på landareal har medført en streng utnyttelse av arealressursene, og fortetting og utbedring av eksisterende bebyggelse er dominerende. Her fins flere viktige landemerker og veivisere i Europas bolig- og byplanlegging.

Arkitektene synes å ha en meget stor frihet i sine disposisjoner. Dermed er det blitt rom for store variasjoner, både mellom ulike byområder og innenfor de enkelte områdene.

Amsterdam

Amsterdams havneside er preget av store boligprosjekter nær den historiske kanalbykjernen. Et av dem er boligkomplekset Silodam, som ligger på peler ute i vannet. De enkelte etasjene har ulike fasadekledninger og farger.

Innenfor komplekset er det anlagt flere fellesterrasser til bruk for beboerne. Et undersjøisk bilparkeringsanlegg tar hånd om bilene med heiser og enkel databetjening - helautomatisk.

Mest iøynefallende er omformingen av de østlige havneområdene, der det er bygget 8000 boliger til ca. 17.000 beboere i løpet av ca. 15 år. Gjennomsnittlig utnyttelse er ca. 10 boliger/daa.

Også to nye stålbroer vekker betydelig interesse: The Jan Schaeferbrug som forbinder Java-prosjektet med fastlandet og Ijburg-broen.

Rotterdam

Rotterdam er preget av den store gjenoppbyggingen etter bombingen av sentrumsområdene under siste verdenskrig. Et stort antall boliger er integrert i denne bebyggelsen.

Som en av Europas største havner er Rotterdam i sterk grad preget av sjøfartens strukturendringer. Flere store havneområder er derfor under ombygging til bolig- og kontorbydeler. Utbyggingen av Kop van Zuid, et område på ca. 125 hektar, er et byplanmessig grep for å knytte bydelene på sørsiden av elven Maas nærmere dagens bysentrum. Eksisterende bygninger er på forskjellig vis integrert i denne transformasjonen.

I motsetning til Amsterdam sentrum preger høyhus i stor grad både gjenoppbyggingen av Rotterdam sentrum og utviklingen i havneområdene. Benevnelser som "Manhattan aan de Maas" gir en viss antydning om dette. Et landemerke for utviklingen av Kop van Zuid og nytt ikon for Rotterdam er den 800 meter lange Erasmusbroen med sitt asymmetriske kabelstrekk og 140 meter høye "svanehals-tårn". Dette var et prestisjeprosjekt med betydelig høyere kostnader enn strengt nødvendig.

Studiereise

Norske fagekspertise har hatt en studiereise til to av Europas store havnebyer. Arrangører av Byutvikling 2004 var FBA (Faggruppe for bygg og anlegg, Tekna/NITO) og Norsk Byggtjeneste AS i samarbeid med Betongelementforeningen og Norsk Stålforbund.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.