NYHETER

Driller softwaresamarbeid

Bedre grensesnitt mellom styringssystemene på boreplattformer kutter uproduktiv tid.

Bedre kontroll på grensesnittene mellom kontrollsystemer på borerigger (og plattformer) reduserer uproduktiv tid, spesielt i første driftsår.
Bedre kontroll på grensesnittene mellom kontrollsystemer på borerigger (og plattformer) reduserer uproduktiv tid, spesielt i første driftsår. Bilde: Statoil

ISDS - integrated software dependent systems

  • Metodikk utviklet av DNV for å forbedre grensesnittene mellom kontrollsystemene på borerigger.
  • Skal kunne halvere uproduktiv tid, fra 15 prosent i riggens første driftsår.
  • Statoil, Total, Seadrill, Dolphin Drilling og Songa har tatt i bruk systemet. NOV forbereder leveranser i henhold til konseptet.

Ålesund: I det første driftsåret har nye rigger en produktiv tid på typisk 85 prosent, altså 15 prosent svinn. Oppetiden stiger typisk til over 90 prosent etter hvert. Barnesykdommene koster nesten hver rigg noen titalls millioner dollar.

Mellom to stoler

Knut Ording i DNV er ansvarlig for forretningsutvikling i selskapet, og på konferansen "Avanserte fartøyer" refererte han til en undersøkelse fra Athens Group & Moduspec. Av den kommer det frem at softwarekvaliteten er den største syndebukken.

I undersøkelsen svarer tre av fem riggeiere at manglende ansvar for integrasjon av software i kontrollsystemene, er med på å skape uproduktiv tid. Rundt halvparten mener sen testing og ditto leveranse av programvaren har samme negative effekt. Og to av tre svarer at mangel på erfarne softwareingeniører fører til uproduktiv tid i stor grad.

Styrker softwaresamarbeidet

Ording sier at DNV har utviklet en metodikk som kan lindre softwareproblemene i innkjøringsfasen for rigger. Den er døpt Integrerte softwareavhengige systemer (integrated software dependent systems).

- Metodikken tydeliggjør ansvaret for grensesnittene mellom de forskjellige systemene, sier Ording.

- Dessuten skal det være full åpenhet om hva som har blitt testet av leverandørene.

DNV har kjørt den omfattende kvalitetssikringsprosessen for en håndfull rigger. Ording sier at eierne er positive. Hos verftene og leverandørene er stemningen blandet.

Vinn-vinn for mindre svinn

Fred Olsen Energys oppgradering av Borgland Dolphin var det første prosjektet som stilte med et DNV-sertifikat for softwareintegrasjon. Teknisk sjef Ken Myhre fortalte til Upstream at den nye standarden er et viktig bidrag til kvalitetssikring for hele bransjen.

- Metodikken skaper en vinn-vinn-situasjon for alle involverte, både for feltoperatører, riggeiere, verftet og leverandørene, sier Myhre.

- Det blir et viktig bidrag til bedre helse, miljø og sikkerhet.

Knut Ording hos DNV sier at Statoil har tatt i bruk metodikken ved oppgradering av faste boreinstallasjoner. Andre selskaper, som Total, Seadrill, Dolphin Drilling og Songa, er også i gang. Og leverandøren National Oilwell Varco forbereder sine anlegg i Norge og USA for leveranser i henhold til integrasjonsstandarden.

Også engineeringselskaper som Agility Group tar i bruk ISDS, blant annet i arbeider med kontrollsystemer på plattformer.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.