KRAFT

Drastisk CO2-nedgang

STOR MULIGHET: CO2-utslippene faller dramatisk på grunn av finanskrisen, og det gir store muligheter til å omstille seg i grønn retning, mener IEA-sjef Nobuo Tanaka. Han slapp i dag deler av World Energy Outlook 2009 på forhånd.
STOR MULIGHET: CO2-utslippene faller dramatisk på grunn av finanskrisen, og det gir store muligheter til å omstille seg i grønn retning, mener IEA-sjef Nobuo Tanaka. Han slapp i dag deler av World Energy Outlook 2009 på forhånd. Bilde: Reuters
Kjetil Malkenes Hovland
6. okt. 2009 - 11:21

– Meldingen er enkel og klar: hvis verden fortsetter med dagens energi- og klimapolitikk, vil klimakonsekvensene være alvorlige, sier Nobuo Tanaka i IEA.

Det internasjonale energibyrået slapp i dag et utdrag fra publikasjonen «World Energy Outlook 2009», et av de viktigste bidragene til OECD-landenes samfunnsplanlegging på energi- og klimaområdet.

Det skjedde under klimaforhandlingene som FNs klimasekretariat nå driver på med i Bangkok, i en sesjon kalt «Hva energisektoren kan tilføre en klimaavtale i København».

– Må handle raskt

Utdraget viser at investeringene i forurensende teknologi er utsatt. Verdens CO2-utslipp kan falle så mye som 3 prosent i løpet av 2009. Det er i tilfelle mer enn noen gang de siste 40 årene.

Utslippene kan bli hele 5 prosent lavere i 2020 enn IEA trodde for bare ett år siden.

Nedgangen i internasjonal økonomi har skapt en mulighet til å endre den globale energiforsyningen slik at man kan klare å unngå de mest drastiske klimaendringene som FNs klimapanel har spådd.

– Dette gir oss tid til å gjøre virkelig framgang mot en ren energiframtid, men bare hvis vi handler raskt. Det er viktig at FNs klimasekretariat lykkes, sier Tanaka i en pressemelding.

Lekker sjelden fra rapporten

Han mener energien ligger i hjertet av problemet, og derfor må være i hjertet av løsningen. IEA lekker sjelden fra rapportene sine, men mener at denne gang var det nødvendig.

Han mener energien ligger i hjertet av problemet, og derfor må være i hjertet av løsningen. IEA lekker sjelden fra rapportene sine, men mener at denne gang var det nødvendig.IEAS VURDERINGER: Slik vil verdens CO2-utslipp se ut med dagens politikk og med IEAs grønne scenario. IEAs scenario vil koste 10 000 milliarder dollar de neste tjue årene.

– Derfor har jeg, etter drøftinger med IEAs medlemsregjeringer og FN, for første gang presentert et tidlig utdrag fra klimaendringsdelen i flaggskipet blant våre publikasjoner, WEO 2009, for å gi et bidrag i tide til en banebrytende avtale i København, sier Tanaka.

– Veldig bra av IEA

Dersom CO2-innholdet i atmosfæren skal stoppe på 450 ppm (deler per million), må bruken av fossil energi nå en topp før 2020, sier IEA.

Energirelaterte CO2-utslipp må være bare seks prosent høyere i 2020 enn i 2007.

– Dette er veldig bra. IEA er faktabasen som alle aktører i den europeiske energidebatten refererer til, sier Rasmus Hansson i WWF til Teknisk Ukeblad.

– De blir brukt som premissleverandør og blir henvist til som en slags naturlov, at IEAs piler for energiforbruk peker mot himmels, at karbonbasert næringsliv må fortsette som før, og at ambisiøs grønn satsing er urealistisk og umulig. Da blir det ekstra spennende og viktig når et sånt organ som framstår som en slags «kirkefar» sier noe annet.

Pris: 10 000 mrd. dollar

Ifølge IEA må utslippene av klimagasser totalt reduseres med 3,8 gigatonn (Gt) CO2-ekvivalenter i 2020 for å nå det såkalte «togradersmålet», av dette 1,6 Gt i OECD-landene og 1 Gt i Kina.

Det å nå dette målet vil koste 10 000 milliarder US dollar (57 000 milliarder kroner) i tiden mellom 2010 og 2030, anslår IEA.

Men reduksjon av energiforbruket i industri, transport og bygninger vil gi en innsparing på 8600 milliarder dollar i samme periode, ifølge IEAs regnestykker.

– Den største utfordringen er å forsikre oss om at vi setter av nok penger til å gjøre denne energiomstilingen, med vesentlig støtte til u-landene, sier Tanaka.

– I 2020 trenger energisektoren i landene utenfor OECD å investere 200 milliarder dollar ekstra i ren energi, energieffektivisering i industri og bygninger og neste generasjons hybrid- og elbiler. Det krever støtte fra OECD-landene, som i tillegg selv må investere 215 milliarder dollar i 2020.

– Også Norge må omstille

- MÅ OMSTILLE: Norge må ut av fossilalderen og inn i fornybaralderen, sier Rasmus Hansson i WWF. Han er fornøyd med at Det internasjonale energibyrået (IEA) nå konkluderer med at bruken av fossil energi må nå en topp i 2020 for at verdens skal nå det såkalte "togradersmålet". Scanpix
WWF mener Norge nå må legge konkrete planer for en framtid med langt mindre forbruk av fossil energi.

– IEA bekrefter det opplagte; at man nå helt konkret må begynne å stake den løypa som peker ut av den fossile energiæraen. For Norges vedkommende betyr det at vi må stake ut løypa ut av fossilalderen og inn i fornybaralderen. Det er akkurat det Norge hittil har vegret seg fullstendig mot å gjøre. Norsk energipolitikk er fortsatt basert på klampen i bånn for olje- og gassvirksomhet og noe grønn pynt i tillegg. Det finnes ikke en gang en diskusjon om en overgangsfase.

– Pervers konklusjon

– Hva får det å si for oss at bruken av fossil energi skal nå en topp før 2020. Argumentet er jo at Norge har renest produksjon av olje i verden?

– Det er den mest perverse konklusjonen Norge kan trekke. Det er den konklusjonen vi bruker om kullproduksjonen på Svalbard, at alle andre enn oss må slutte å utvinne kull. Jobben blir å ta en debatt som er ansvarlig nok til ikke å ende i den perverse konklusjonen, men spørre hva Norges rolle skal være i utfasingsepoken av en oljebasert verden.

– Vi prøver å utvikle CO2-fangst og -lagring på Mongstad som ett bidrag til klimakrisen. Holder det?

– Det holder ikke i hele tatt. Men jeg har ikke en ferdigspikra oppskrift på hvordan vi skal fase ut fossil energi. Vi må forholde oss til hvordan andre opptrer og ønsker, og da kan Norge fort få seg en på trynet. Det er langt fra sikkert at norsk energipolitikk vil fortsette som i dag i et europeisk perspektiv. Det at vi skal fortsette å gjøre det alle andre skal slutte med det holder ikke i lengden, sier Hansson.

Gassforbruket ned i EU

Også Naturvernforbundet er fornøyd med rapporten fra IEA, som blant annet forteller at gassbruken i Europa må gå noe ned innen 2020 hvis klimamålet på to grader skal nås.

– Det betyr at argumentet om at vi må åpne nye områder og produsere mer olje og gass ikke holder. Statoil bruker klimaargumenter for å eksportere norsk olje og gass. Når forbruket skal ned, så er det ikke hold i det argumentet, sier Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund til Teknisk Ukeblad. – Og IEA er nok i overkant optimistiske. Trolig må kuttene bli enda større for å nå togradersmålet.

– Dropp Lofoten og Vesterålen

Haltbrekken mener IEA-rapporten er nok et argument mot å sette i gang petroleumsvirksomhet i Lofoten og Vesterålen.

– Disse områdene vil eventuelt komme i produksjon i 2030-2040, og innen den tid skal jo forbruket gå ned. Rapporten fra IEA viser at vi må bort fra de fossile energikildene. Fortsetter vi å være storleverandør, vil vi effektivt undergrave både nasjonale og internasjonale klimamål. Norge vil få et kjempeproblem på sikt, hvis vi ikke tar sikte på en langsiktig omstillingsprosess.

Dyrt å vente

Ifølge Tanaka er det «grønn vekst» som gjelder nå, og han ber om rask handling. Hvert år man utsetter investeringene, blir det 500 milliarder US dollar dyrere å omstille verdens energisektor, ifølge IEA.

Klimadelen av World Energy Outlook viser hvordan ulike nøkkelland og -regioner som USA, EU, Russland, Japan, India og Kina kan nå sine mål. Du kan lese utdraget fra WEO 2009 her

Hele rapporten kommer 10. november. Der kommer det større analyser av energisektoren, i tillegg til de globale utsiktene i gassmarkedene og energitrendene i sørøst-Asia.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.