KLIMA

Dramatiske følger av klimaendringene

Langfredag legger FNs klimapanel (IPCC) fram en ny rapport om hvordan klimaendringene vil påvirke verdens matproduksjon, økosystemer, industri og bosetting.

Danske Politiken har fått et utkast som viser en del av forskernes foreløpige hovedkonklusjoner.

Ikke langt unna

Sykdommer, som vi tidligere bare kjenner fra tropene, vil øke i omfang andre steder på jorda. Korallrev vil forsvinne, og dermed også de fiskene som lever av disse. Samtidig vil omfanget av skadedyr få en ødeleggende økning.

Verden vil oppleve flom, tørke, sult og at en stort antall arter vil bli utryddet.

Den mest alvorlige konsekvensen vil være, hvis vi ikke griper inn, at tørke og mangel på rent drikkevann vil drive nærmere halvannen milliard mennesker på flukt.

Dagens 30-åringer vil som pensjonister oppleve klimaendringene som prekære, kanskje livstruende.

Det er verdens fattige som vil få det tøffest, for de kan vanskelig tilpasse seg det nye klimaet.

Jobber på spreng

- For ti år siden var klimaendringene i det store og det hele hypotetiske. Det er de ikke lengre. sier James J. McCarthy, en oceanograf fra Harvard University, som var en av hovedforfatterne av FNs klimarapport i 2001, ifølge NRK.

Siste punktum i rapporten er foreløpig ikke satt. Denne uken sitter over 2000 forskere i Brussel for å bli enige om de endelige konklusjonene og hvordan de skal formuleres. Siste punktum settes trolig ikke før sent skjærtorsdag.

Flere rapporter

Langfredag legges andre delrapport fram i det som er klimapanelets fjerde hovedrapport. Den forrige hovedrapporten kom i 2001, og første delrapport fra denne ble lagt fram 2. februar i år.

Den første delrapporten viste at det er stor enighet blant forskerne i at vi i dag, og i fremtiden, vil oppleve klimaforandringer i økende grad, og at disse er menneskeskapte.

Fredag får vi vite hva forskerne mener er konsekvensene av klimaforandringene.

Grunnlag for klimadebatten

Rundt 2500 forskere fra 130 land deltar i arbeidet, som vil legge grunnlaget for den videre internasjonale klimadebatten:

Klimarapporten fra februar i år var i stor grad medvirkende til at EU vedtok sitt mål om å redusere CO2-utslippet med 20 prosent.

SFT, som leder den norske delegasjonen til arbeidsmøtet i Brussel, presenterer rapporten langfredag på sin temaside om FNs klimapanel.

Også Norsk Polarinstitutt og Direktoratet for naturforvaltning deltar på møtet.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.