ARBEIDSLIV

Drahjelp i Tyskland

Netaccount er den første norske bedriften innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som flyttet inn i det norske startsenteret som åpnet sine dører i Düsseldorf 1. januar. Senteret har kapasitet til å ta i mot inntil seks norske IKT-bedrifter som vil teste det tyske markedet.

Tanken er at de i ly av Eksportrådets og teknologiattachéenes lokaler kan ri av den første stormen og få eksperthjelp på stedet, slik at de kan vurdere sjansene på markedet eller bygge seg opp uten å risikere for mye. Når de begynner å gjøre forretninger, eller ombestemmer seg, skal de gi plass til nykommere.

Penger å spare

Teknologiattaché Bjørn Borg Kjølseth anslår at debutantene kan spare noen hundre tusen kroner ved å være i senteret i ett års tid. Seks til åtte bedrifter snuser på mulighetene til å følge etter Netaccount. Kjølseth fremhever at markedet er tøft. Kravet til kvalitet er strengere enn i Norge, og kontakter og nettverk står sentralt.

Dette må bygges opp over år. Å snakke flytende tysk er en selvfølge. Om lag 120 norske bedrifter har likevel bevist at det er mulig å få et fotfeste i markedet.

Initiativtakeren til det nye senteret er Une Amundsen i Super Office og generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge. Hvis eksperimentet i Tyskland blir vellykket, håper Hoff senteret kan bli en modell for satsingen i andre land.

Liten suksess

– Svært få norske IKT-bedrifter har hatt suksess i Tyskland. Senteret er ment for små og mellomstore bedrifter som mangler eget markedsapparat, sier Jørn Sperstad som sitter i fagstyret og er bransjesjef i Teknologibedriftenes Landsforening. Han tror at det tyske IKT-markedet kan bli lettere etter hvert som det vokser.

Administrerende direktør Trygve Holtan Hartvig i Netaccount sier at selskapet skal selge økonomi- og regnskapssystem på nett sammen med banker og telekom-aktører i Tyskland. Systemet er utviklet i samarbeid med Sintef. Startsenteret gjør det lettere å få tilgang på infrastruktur og markedsinformasjon. I tillegg er kostnadene rimelige. I en usikker fase har bedriften også den fordelen at de kan trekke seg ut nesten øyeblikkelig.

– Når myndighetene har devaluert Eksportrådets finansielle støtte til næringslivet de siste årene, er startsenteret blitt en fin kompensasjon, sier Holtan Hartvig. Netaccounts største eiere er Orkla og Anders C. Wilhelmsen.

Les mer om: