Drahjelp i Tyskland

Netaccount er den første norske bedriften innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som flyttet inn i det norske startsenteret som åpnet sine dører i Düsseldorf 1. januar. Senteret har kapasitet til å ta i mot inntil seks norske IKT-bedrifter som vil teste det tyske markedet.

Tanken er at de i ly av Eksportrådets og teknologiattachéenes lokaler kan ri av den første stormen og få eksperthjelp på stedet, slik at de kan vurdere sjansene på markedet eller bygge seg opp uten å risikere for mye. Når de begynner å gjøre forretninger, eller ombestemmer seg, skal de gi plass til nykommere.

Penger å spare

Teknologiattaché Bjørn Borg Kjølseth anslår at debutantene kan spare noen hundre tusen kroner ved å være i senteret i ett års tid. Seks til åtte bedrifter snuser på mulighetene til å følge etter Netaccount. Kjølseth fremhever at markedet er tøft. Kravet til kvalitet er strengere enn i Norge, og kontakter og nettverk står sentralt.

Dette må bygges opp over år. Å snakke flytende tysk er en selvfølge. Om lag 120 norske bedrifter har likevel bevist at det er mulig å få et fotfeste i markedet.

Initiativtakeren til det nye senteret er Une Amundsen i Super Office og generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge. Hvis eksperimentet i Tyskland blir vellykket, håper Hoff senteret kan bli en modell for satsingen i andre land.

Liten suksess

– Svært få norske IKT-bedrifter har hatt suksess i Tyskland. Senteret er ment for små og mellomstore bedrifter som mangler eget markedsapparat, sier Jørn Sperstad som sitter i fagstyret og er bransjesjef i Teknologibedriftenes Landsforening. Han tror at det tyske IKT-markedet kan bli lettere etter hvert som det vokser.

Administrerende direktør Trygve Holtan Hartvig i Netaccount sier at selskapet skal selge økonomi- og regnskapssystem på nett sammen med banker og telekom-aktører i Tyskland. Systemet er utviklet i samarbeid med Sintef. Startsenteret gjør det lettere å få tilgang på infrastruktur og markedsinformasjon. I tillegg er kostnadene rimelige. I en usikker fase har bedriften også den fordelen at de kan trekke seg ut nesten øyeblikkelig.

– Når myndighetene har devaluert Eksportrådets finansielle støtte til næringslivet de siste årene, er startsenteret blitt en fin kompensasjon, sier Holtan Hartvig. Netaccounts største eiere er Orkla og Anders C. Wilhelmsen.