Dømt i tunnelsak

To ansatte fikk dom og dagsbøter for miljøforstyrrelser og brudd på arbeidsmiljøbestemmelsene.

Skanska ble dømt til å betale tre millioner svenske kroner for uvettig Rhoca-gil bruk under tunnelarbeid i Hallandsåsen i Sverige. Avdelingssjef Jan Stattin i Skanska fikk ubetinget dom og 120 dagsbøter mens produksjonsjef Henrik Ivarsson ble dømt til 100 dagsbøter.

Beklager skandalen

Skanska beklager miljøulykken i Hallandsåsen og det giftbruken har utsatt Skanskas medarbeidere for. De utrykker også beklagelse overfor de som bor i området og overfor de to sjefene som har fått dom i saken.

Retten slår også fast at produsenten Rhône Poulenc og Christina Söderberg har kommet med villedende informasjon. Retten kom likevel frem til at Skanska ikke gjorde nok for å forsikre seg om at produktet ikke var helsefarlig. Skanskas forsvarer påpeker i den sammenheng at Skanska bare forholdt seg til rådende praksis i 1997 på dette området.

Rett

De to dømte medarbeiderne Stattin og Ivarsson har ikke bestemt seg for om de påklager avgjørelsen i tingsretten ennå. Ivarssons forsvarer mener derimot dommen bør overprøves fordi den vil, dersom den blir stående, være en viktig rettesnor for den profesjonelle yrkesutøveren i framtida.