Dokumenterer 40 års mobilhistorie

Dokumenterer 40 års mobilhistorie
Mobiltelefonen 40 år Bilde: Finn Halvorsen

"Det piper og synger overalt - Mobiltelefonen i Norge fra ide til allemannseie" er skrevet av Henrik G. Bastiansen.

Den spede begynnelsen

Den gir for første gang en samlet oversikt over mobiltelefonens innføring i Norge - fra den spede begynnelsen i 1960-årene og frem til det tidlige 2000-tallet. Bokens røde tråd er hvordan mobiltelefonen er blitt oppfattet over tid - særlig i presse og reklame.

Her kommer også historien om norske forskeres bidrag til den europeiske GSM-standarden, og hvordan det egentlig gikk med den norske produksjonen av mobiltelefoner.

Begreper og utvikling

I den andre boken, "Mobiltelefoner i Norge 1966-2006" skrevet av Arve M. Nordsveen, presenteres over hundre mobiltelefoner fra Norsk Telemuseums samlinger. Noen av dem har tilhørt kjente personer, andre har reddet liv.

Boken er illustrert med bilder som viser mobilens tekniske utvikling fra 1966 til 2006. De forskjellige mobilsystemene som er blitt brukt i Norge omtales. Boken forklarer også endringene i mobilens form og funksjon over tid. En fyldig ordliste gir leseren innblikk i mobilteknologiens begreper.

Les mer om: