DNA 50 år

  • naturvitenskap

Søndag 8. april er det verdenspremiere på reportasjen som rekonstruerer den fantastiske oppdagelsen som ligger til grunn for moderne bioteknologi.

I reportasjen intervjues kjente bioteknologer som ser fremover mot de innovasjoner og etiske utfordringene den videre utviklingen vil medføre.