KRAFT

DN i klinsj med NVE om Havsul

KONFLIKT: Gode miljøovervåkningsprogram vil kunne bidra til å redusere konflikter, mener Direktoratet for naturforvaltning. Slik kan havmølleparken Havsul 1 bli seende ut. Fotomontasje
KONFLIKT: Gode miljøovervåkningsprogram vil kunne bidra til å redusere konflikter, mener Direktoratet for naturforvaltning. Slik kan havmølleparken Havsul 1 bli seende ut. Fotomontasje
Øyvind LieØyvind Lie
15. juli 2011 - 11:22

Havsul I

Havsul I er et bunnfast vindkraftverk som skal bygges med kjent teknologi. Det vil få en installert effekt på inntil 350 MW og en årlig produksjon på rundt 1 TWh. Anlegget er planlagt i havområdet utenfor Sandøy kommune i Møre og Romsdal. Hovedalternativet innebærer totalt 70 vindturbiner, hver med 5 MW installert effekt. De totale investeringskostnadene er beregnet til om lag 6 - 7 milliarder kroner. Havsul I eies av Vestavind Offshore som igjen eies av sju energiselskaper på Vestlandet.

Kilde: Vestavind Offshore

I klagebehandlingen av konsesjonen til vindkraftverket Havsul I presiserte Olje- og energidepartementet (OED) at det er viktig at det gjennomføres grundige undersøkelser gjennom et miljøovervåkningsprogram for å dokumentere vindkraftanleggets virkninger på fugl.

OED forutsatte at miljøovervåkningsprogrammet skulle forelegges relevante fagmyndigheter før godkjenning.Ble ikke hørt

7. mars ba Direktoratet for naturforvaltning (DN) om en orientering om hvor langt arbeidet med miljøovervåkningsprogrammet hadde kommet.

Men istedet godkjente Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Vestavind Offshores utkast til miljøovervåkningsprogram uten å rådføre seg med DN.

Det liker DN dårlig, og mener forutsetningene i OEDs behandling av klagene på konsesjonsvedtaket for Havsul 1 ikke er fulgt opp.

Etterlyser medvirkning

«Vi ber NVE sørge for at relevante fagmyndigheter, som DN, forelegges miljøovervåkningsprogrammet. NVE bør sørge for en reell medvirkningsprosess hvor fagmyndighetenes kommentarer innarbeides i miljøovervåkningsprogrammet, og at de legges til grunn for konsesjonærens bygging og drift av vindkraftanlegget», skriver DN i et brev som Teknisk Ukeblad har fått innsyn i.

Utbygging av vindkraft er fortsatt i startfasen i Norge, og det er stor usikkerhet om konsekvensene av vindkraftverkene som bygges både til lands og til havs, påpeker DN i brevet.

«Grundige for- og etterundersøkelser for vindkraftanlegg vil være med på å bygge opp nødvendig kunnskap om norske forhold og redusere usikkerhetene knyttet til virkninger av vindkraftutbyggingen», skriver DN.NVEs kommunikasjonsdirektør Bjørn Svenungsen
– Dekker alle krav INVOLVERTE IKKE DN: I ettertid ser NVEs kommunikasjonsdirektør Bjørn Svenungsen at Direktoratet for naturvorvaltning kunne vært bedt om innspill om havmølleparken Havsul I. NVE

– Dekker alle krav

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Svenungsen i NVE svarer slik på hvorfor DN ikke ble forelagt miljøovervåkingsprogrammet.

– Miljøundersøkelsesprogrammet er godkjent av NVE fordi NVE er relevant fagmyndighet for miljøundersøkelser i konsesjoner etter energilovgivningen. I konsesjoner etter vannressursforvaltningen derimot, er denne myndigheten delegert miljøforvaltningen. Havsuls konsesjons paragraf 14 er veldig tydelig på at det er NVE som skal godkjenne plan for miljøundersøkelser, sier han.

Ikke et faglig krav

Miljøundersøkelsene NVE har godkjent dekker ifølge Svenungsen alle krav til konsesjonær og inkluderer i tillegg fagfelt utover kravene, som bentisk flora og fauna som Havsul ønsket belyst.

– I ettertid ser vi imidlertid at vi kunne ha involvert DN for å be om eventuelle innspill. Om det hadde endret utfallet er uvisst, sier han.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.