IT

Disse tunnelene får DAB-dekning snart

Se hele lista.

Bilde: Knut Opeide
18. mars 2016 - 19:30

– Vi er i rute med DAB i norske vegtunneler. Det kan jeg garantere. Der det er FM-dekning i dag blir det DAB+ før FM blir slukket, lover Dag Vidar Torget.

Han er Vegdirektoratets fagmann på kringkasting i tunnel.

300 tunneler 

I rene tall betyr det at litt over 300 tunneler i Norge får DAB-dekning. De signalene som er tilgjengelig på utsiden at tunnelen vil blir formidlet inn i den.

Det betyr at den såkalte Regionblokken, som NRK disponerer, alltid vil være tilgjengelig.

Stort sett vil også Riksblokken, som bærer de kommersielle kanalene, og Lokalblokken, som det som navnet antyder formidler lokalsendinger, også ha dekning.

I tillegg vil rundt alle nye tunneler som bygges, og som fyller dekningskriteriet, få DAB+ i det de åpner.

Sikkerhet

– Husk at for oss handler dette om sikkerhet. Vi er ikke en kringkaster, men det er viktig at vi kan formidle meldinger til de som kjører i lange tunneler, sier han.

Med lange tunneler mener han riksveitunneler som er over 500 meter. Altså de samme som har FM i dag.

– Sikkerheten er basert på det vi kaller innsnakk, eller kringkasting med publikumsvarsling. Det innebærer at vegtrafikksentralene kan bryte inn i alle digitalradiokanalene folk hører på i tunnelene om det skulle være behov for varsling. Skulle det oppstå en farlig situasjon er dette en veldig viktig sikkerhetsfunksjon, sier Torget.

Ventet på nødnettet

Grunnen til at det har tatt tid å installere DAB+ er at Vegvesenet har måttet vente på at nødetatene har tatt i bruk det nye digitale nødnettet.

Først da har de kunnet demontere det gamle og plasskrevende analoge VHF-baserte nødnettet.

Svært mange av de tekniske rommene har hatt begrenset plass, men når det gamle analoge utstyret er borte har det blitt plass til utstyret som brukes til digital kringkasting og innsnakk.

Ny strålekabel

Samtidig med oppgraderingen til både det nye digitale nødnettet og til DAB+ er svært mange av strålekablene, eller radierende koaksialkabel som det heter, blitt skiftet ut.

Kablene løper langs veggen i tunnelene og «lekker» radiosignaler slik at de kan tas imot i kjøretøyene.

De nye kablene er av vesentlig bedre kvalitet enn de gamle. Det gjør at man klarer seg med færre forsterkere og at nødnett og digitalradio kan benytte samme kabel.

– Allerede i år vil i over 300 tunneler ha digitalradiodekning. Mange har allerede fått det, og det er arbeid i gang og delt ut kontrakter på svært mange tunneler. Det gjenstår en del kontrakter i noen områder, men de er på gang, sier Torget, som lover at alle tunneler vil ha DAB+ i god tid før FM-slukkingen neste år.

Her er oversikten over DAB+ dekning fra de fem regionene i Statens vegvesen:

Region øst

DAB finnes i 33 tunneler ved inngangen til 2016. Oppgradering og nyinstallering pågår for tiden i 22 tunneler.

Skulle vært ferdig før jul, men støtte på den del tekniske utfordringer.

Regner nå med at installasjonene er sluttført i løpet av mars.

Region sør

Region sør har et stort anbud ute med tilbudsfrist 1. februar og med levering for hele pakka innen desember i år.

Installasjon i 37 tunneler inngår i anbudet.

– Vi har bare tiden og veien. Det er greit å ha litt å gå før Telemark og Buskerud stenger FM 26. april 2017, prosjektleder Gert Albrecht.

Region nord

I seks tunneler er DAB installert, mens ytterliggere 19 tunneler står på planen i 2016.

DAB kommer også i tunnelene som nå er under bygging eller er planlagt, opplyser seksjonsleder for elektro, Trond Albrigtsen.

– Hele tunnelsystemet i Tromsø by, samt Ryatunnelen og tunnelene nordover på E6, vil bli oppgradert i løpet av 2016, sier han.

– Vi har ventet på at det nye nødnettet skal komme på plass. Nå kan vi kutte ut det gamle radiosystemet. Når vi tar ut det gamle får vi plass til det nye systemet i skapet siden det er begrensninger på den fysiske plassen der. Man må hive ut noe for å få plass til noe nytt, sier Albrigtsen.

Region vest

De fleste tunnelene skal ha installert DAB innen sommeren 2016.

Fire tunneler har frist til desember 2016.

Region midt

I region Midt har allerede sju tunneler fått installert DAB.

Ytterligere 24 tunneler får DAB-dekning i løpet av 2016.

– Vi har akkurat utlyst anbud for utbygging av DAB i riksvegtunneler i Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag, sier Jan Stian Tafjord i region Midt.

Tunneler i Region øst som snart får DAB

 • E6 Follotunnelen (Akershus)
 • E6 Smiehagen (Akershus)
 • E6 Nordbytunnelen (Akershus)
 • E6 Nøstvettunnelen (Akershus)
 • E6 Vålerengtunnelen (Oslo)
 • E16 Røstetunnelen (Oppland)
 • E16 Lunnertunnelen (Oppland)
 • E16 Kjørbotunnelen (Akershus)
 • E18 Operatunnelen (Oslo)
 • Rv. 23 Vassumtunnelen (Akershus)
 • Rv. 23 Frogntunnellen (Akershus)
 • Rv. 23 Oslofjordtunnelen (Akershus)
 • Rv. 159 Blåkolltunnelen (Akershus)
 • Rv. 159 Rælingstunnelen (Akershus)
 • Fv. 160 Bekkestutunnelen (Akershus)
 • Rv. 4 Gruatunnelen (Oppland)
 • Rv. 150 Granfosstunnelen 1 (Akershus)
 • Rv. 150 Granfosstunnelen 2 (Oslo)
 • Rv. 150 Tåsentunnelen (Oslo)
 • Rv. 150 Smestadtunnelen (Oslo)
 • Rv. 162 Hammersborgtunnelen (Oslo)
 • Rv. 162 Vaterlandstunnelen (Oslo)
Disse tunnelene har allerede DAB
 • E6 Eidettunnelen (Østfold)
 • E6 Eidsvollstunnelen (Akershus)
 • E6 Korslundtunnelen (Akershus)
 • E6 Morskogstunnelen (Akershus)
 • E6 Espatunnelen (Akershus)
 • E6 Øyertunnelen (Oppland)
 • E16 Brennetunnelen (Akershus)
 • E16 Skuitunnelen (Akershus)
 • E16 Bergsundtunnelen (Oppland)
 • E18 Askimporten (Østfold)
 • Rv. 150 Lørentunnelen (Oslo)
 • Rv. 163 Økerntunnelen (Oslo)
 • Fv. 108 Hvalertunnelen (Østfold)
Disse nye tunnelene åpner i desember 2016 – med DAB
 • E6 Hundorptunnelen (Oppland)
 • E6 Teigkamptunnelen (Oppland)

Tunneler i Region sør som snart får DAB

 • E39 Logatunnelen (Vest-Agder)
 • E39 Drangeidtunnelen (Vest-Agder)
 • E39 Austadtunnelen (Vest-Agder)
 • E39 Fedaheitunnelen (Vest-Agder)
 • E39 Teistedaltunnelen (Vest-Agder)
 • E39 Vatlandtunnelen (Vest-Agder)
 • Fv. 465 Ravneheitunnelen (Vest-Agder)
 • Fv. 43 Ørneheitunnelen (Vest-Agder)
 • Fv. 43 Bukkesteintunnelen (Vest-Agder)
 • E39 Kirkeheitunnelen (Vest-Agder)
 • Fv. 457 Flekkerøytunnelen (Vest-Agder)
 • Fv. 465 Vågsbygdportentunnelen (Vest-Agder)
 • E18 Baneheitunnelen (Vest-Agder
 • E18 Oddernestunnelen (Vest-Agder)
 • Fv.471 Prestheitunnelen (Vest-Agder)
 • E18 Haumyrheitunnelen (Aust-Agder)
 • E18 Steinsåstunnelen (Aust-Agder)
 • E18 Brattheimtunnelen (Aust-Agder)
 • E18 Songefjelltunnelen (Aust-Agder)
 • E18 Skifjelltunnelen (Aust-Agder)
 • E18 Grimstadporten (Aust-Agder)
 • E18 Blødekjærtunnelen (Aust-Agder)
 • E18 Kjørholttunnelen (Telemark)
 • E18 Bamletunnelen (Telemark)
 • E18 Hovettunnelen (Telemark)
 • E18 Brattåstunnelen (Telemark)
 • E134 Vågslidtunnelen (Telemark)
 • Fv. 356 Porsgrunntunnelen (Telemark)
 • Rv. 36 Vabakkentunnelen (Telemark)
 • Fv. 38 Vadfosstunnelen (Telemark)
 • Fv. 38 Kragerøtunnelen (Telemark)
 • Rv. 36 Sjøormporten (Telemark)
 • Fv. 37 Presturatunnelen (Telemark)
 • Fv. 37 Jønjilotunnelen (Telemark)
 • Rv19 Hortentunnelen (Vestfold)
 • E18 Hanekleiva (Vestfold)
 • E18 Løkentunnelen (Vestfold)
 • E18 Hillestadtunnelen (Vestfold)
 • E18 Islandstunnelen (Vestfold)
 • E18 Bringakertunnelen (Vestfold)
 • E18 Botnetunnelen (Vestfold)
 • E18 Brekketunnelen (Vestfold)
 • E18 Flårtunnelen (Vestfold)
 • E18 Steinbjørnrudtunnelen (Vestfold)
 • E18 Hemtunnelen (Vestfold)
 • Fv300 Frodeåstunnelen (Vestfold)
 • Rv23 Elgskauåsen (Buskerud)
 • Rv23 Merraskott (Buskerud)
 • Rv23 Stampeleinåstunnelen (Buskerud)
 • E134 Strømsåstunnelen (Buskerud)
 • Rv. 283 Bragernestunnelen (Buskerud)
 • E18 Fosskollen (Buskerud)
 • E18 Kleivene (Buskerud)
 • Spiralen tunnel (Buskerud)

Tunneler i Region midt som snart får DAB

Møre og Romsdal

 • Rv658 Ellingsøytunnelen
 • Rv658 Valderøytunnelen
 • E39    Blindheim-tunnelen
 • E39 Moa tunnelen
 • E39 Kvivstunnelen
 • E39 Eidsnakktunnelen
 • E39    Fyrdsbergtunnelen
 • E39    Høgsettunnelen
 • Rv70   Gyltunnelen
 • Rv70   Eikremtunnelen
 • Rv70   Freifjordtunnelen
 • E136   Innfjordtunnelen
 • FV64  Fannefjordtunnelen

Nord/Sør-Trøndelag

 • E39    Storsandtunnelen
 • E39    Viggjatunnelen
 • E39    Svalnestunnelen
 • E39    Mannsfjelltunnelen
 • E39    Brekktunnelen
 • RV706 Marienborgtunnelen
 • E6      Grillstadtunnelen
 • E6      Væretunnelen
 • E6      Stavsjøtunnelen
 • E6      Helltunnelen
 • E6      Eggetunnelen

Tunneler i Region midt som allerede har DAB

Møre og Romsdal

 • Rotsethorntunnelen
 • Hjartåbergtunnelen
 • Oppdølstrandstunnelen
 • Vågstrandstunnelen
 • Måndalstunnelen

Sør-Trøndelag

 • Harangtunnelen
 • Strindheimstunnelen

Tunneler i Region nord som snart får DAB

 • E6 Illhøllia tunnel
 • Fv. 76 Molvikhammarn tunnel
 • E6 Korgfjelltunnelen
 • E12 Umskardtunnelen
 • RV80 Røvikatunnelen
 • FV17 Vethaugtunnelen
 • E6 Aspfjordtunnelen
 • E6 Kalviktunnelen
 • E6 Middagsfjellet tun
 • E6 Kobbskaret tunnel
 • Fv. 835 Steigentunnelen
 • E6 Fagernestunnelen
 • E10 Sørdalstunnelen
 • E10 Ingelsfjordtunnelen
 • E10 Raftsundtunnelen
 • E10 Fjøsdalen tunnel
 • E10 Hamnøytunnelen
 • FV15 Liantunnelen
 • Tunnelene i Tromsø sentrum (Tromsøysund, Langnes, Breivika, Sentrumstangenten og Hansjordnes)
 • FV86 Ballesvikskartunnelen
 • RV862 Geitskartunnelen
 • FV294 Isbergtunnelen
 • E6 Isfjelltunnelen
 • FV858 Ryatunnelen
 • E6 Skardaltunnelen
 • FV58 Sørskartunnelen
 • E6 Talviktunnelen
 • E6 Kåfjordtunnelen
 • RV94 Skjåholmtunnelen
 • E69 Honningsvågtunnelen
 • E69 Nordkapptunnelen
 • RV94 Stallogargotunnelen
 • Tunneler i Region Nord som har DAB
 • Fv. 78 Toventunnelen
 • Fv. 78 Bergsnevstunnelen
 • E6 Trældal og Leirviktunnelene
 • Fv. 17 Svartistunnelen
 • E6 Kråkmotunnelen
Under bygging/planlagt som får DAB
 • Rv. 80 Bodøtunnelen (ferdig 2019)
 • Rv. 77 Tjernfjelltunnelen (ferdig 2019)
 • Fv. 17 Liafjelltunnelen (ikke begynt bygging)
 • E6 Reinforsheitunnelen (ikke begynt bygging)
 • RV83 Harstadtunnelen ( ikke påbegynt)
 • FV867 Bjarkøyforbindelsen, ferdig 2019
 • E6 Storvikatunnelen (ferdig 2016)
 • E6 Melsviktunnelen (ferdig 2016)
 • E6 Ailegastunnelen (ikke påbegynt)
 • E6 Nordnesfjelltunnelen( Ferdig 2017)
 • E6 Sørkjosfjelltunnelen ( Ferdig 2017)
 • E105 Trifontunnelen (Ferdig 2017)
 • RV863 Langsundforbindelsen( Ikke påbegynt)

Tunneler i Region vest som snart får DAB

Rogaland

 • Byfjordtunnelen
 • Byhaugtunnelen
 • Mastrafjordtunnelen
 • Storhaugtunnelen
 • Hillevågtunnelen
 • Husafjelltunnelen
 • Bergelandstunnelen
 • Austråttunnelen
 • Ivarsflottunnelen
 • Osbergtunnelen
 • Kleppetunnelen
 • Karmøytunnelen
 • Finnøytunnelen

Hordaland

Disse tunnelene har DAB:

 • Knappetunnelen/RingVei vest 2
 • Stavenestunnelen
 • Vangstunnelen
 • Tyssetunnelen
 • Folkedalstunnelen.
Disse tunnelene får DAB innen 1. juli 2016:
 • Aga
 • Arnanipa
 • Austmannali
 • Bjorøy
 • Bjørkhaug
 • Boge
 • Borgo
 • Bu
 • Bømlafjord
 • Børvenes
 • Dalevåg
 • Damsgård
 • Eidsvåg
 • Eikefet
 • Eikås
 • Espeland
 • Fløyfjell
 • Folgefonn
 • Glasskar
 • Halsnøy
 • Hop
 • Hordvik
 • Hærland
 • Jondal
 • Kolltveit
 • Kråkeskar
 • Lyderhorn
 • Løvstakken
 • Masfjord
 • Moshovda
 • Munkebotn
 • Myrkdal
 • Nesttun
 • Nipe
 • Nordrepollen
 • Nygårds
 • Olsvik
 • Risnes
 • Romslo
 • Rullestad
 • Stana
 • Stongafjell
 • Sætre
 • Torgilsberg
 • Torsnes
 • Trengereid
 • Troldhaug
 • Tunsberg
 • Uføro
 • Vallavik
 • Åkrafjord.


Tunneler i Sogn og Fjordane som får DAB i løpet av sommeren 2016

 • Borgundtunnelen
 • Seltatunnelen
 • Lærdalstunnelen
 • Bogstunnelen
 • Fodnestunnelen
 • Amlatunnelen
 • Naustdalstunnelen
 • Hjelletunnelen
 • Tuftåstunnelen
 • Stedjebergtunnelen
 • Fatlatunnelen
 • Støylsnestunnelen
 • Skatestraumtunnelen
 • Naustbukttunnelen
 • Skåratunnelen
 • Gullringtunnelen
 • Noreviktunnelen
 • Borlaugstunnelen
 • Økslandtunnelen
 • Dalsfjordtunnelen
 • Ottersteintunnelen
 • Nishammartunnelen
 • Agjeltunnelen
 • Bjødnebakktunnelen
 • Bortnetunnelen
 • Breimsfjell 2
 • Frudalstunnelen
 • Bergstunnelen
 • Brunsviktunnelen
Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.