Disse skal sikre Forsvaret

(Bilde: colourbox.com)
PROBLEMET: Forsvaret har slitt med å finne en sikker nok løsning. PKI - Publick Key Infrastructure - skal være en trygg måte å identifisere personer elektronisk. (Bilde: Arkivfoto)
  • datatele

Totalt seks tilbydere viste først interesse for kontrakten. For å bli tatt i betraktning måtte PKI-løsningen oppfylle en rekke nasjonale krav samt krav fra NATO for senere samkjøring innen NATO området.

Det er Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) som nå har signert avtalen med HP.

Opsjon på mer jobb

Avtalens første leveranse har en initiell ramme på flere millioner kroner, med en potensiell økning i senere faser.

Kontrakten har også en opsjon på leveranse av konsulenttjenester fra HP, tilknyttet implementering og rådgivning.

Sikker autentisering

Entrust Authority PKI skal benyttes for sikker autentisering mot interne systemer og applikasjoner.

Forsvaret har kjøpt Entrust Secutity Provider til å dekke behovet til hele Forsvaret i dag og på sikt.

Sentral infrastruktur for PKI

Det bygges i første omgang opp en sentral infrastruktur for PKI som settes opp mot et begrenset antall systemer og applikasjoner.

Med denne kjerneløsningen på plass, er det opp til de ulike forsvarsavdelingene og applikasjonseierne om når de skal ta i bruk all funksjonaliteten som ligger i PKI-løsningen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå