Disse 22 vil lede utbygginger til flere hundre millioner i Oslo havn

Godstrafikken i Oslos havneområde skal øke med 50 prosent. Hvem får ansvar for millioninvesteringene?

Disse 22 vil lede utbygginger til flere hundre millioner i Oslo havn
Oslo havn trenger flere store oppgraderinger for å nå målet om å bli en nullutslippshavn. Nå søker Oslo Havn KF etter en leder for utbyggingsseksjonen. Foto: Jannicke Nilsen

Oslo Havn KF, som forvalter de sjønære arealene i Oslo, søker ny sjef som skal lede seksjonen for utbygging.