KRAFT

Diskuterer grønt marked

GRØNNE SAMTALER: Olje- og energiminister Åslaug Haga har uformelle samtaler om et svensk-norsk sertifikatmarked med Sveriges næringsminister Maud Olofsson
GRØNNE SAMTALER: Olje- og energiminister Åslaug Haga har uformelle samtaler om et svensk-norsk sertifikatmarked med Sveriges næringsminister Maud Olofsson

I dag og i morgen møter olje- og energiminister Åslaug Haga næringsminister og leder i det svenske senterpartiet, Maud Olofsson.

På programmet står blant annet en rundttur i Umeå hvor partikollegaene skal besøke universitetet, et vitenskapssenter og få en omvisning i Davå kraftvarmeverk. Men på planen står også bilaterale samtaler om et felles grønt sertifikatmarked mellom Norge og Sverige.

Nye klimakrav

Sverige har foreløpig ikke vært klar for å gå inn i reelle nye forhandlinger om grønne sertifikater, i påvente av å få avklart sine forpliktelser i EUs klimapakke. Onsdag kom EU-kommisjonens beskjed:

Sverige må redusere CO 2-utslippene med ytterligere 17 prosent og øke andelen fornybar energi fra snaut 40 til 49 prosent senest i 2020 - til tross for at de allerede er på EU-topp når det kommer til fornybar energi.

Les også: EU-kommisjonen vedtar klimaplan
Dansk energivisjon lå i skuffen

– Det blir en tøff oppgave, men den er ikke umulig, sa den svenske næringsministeren, Maud Olofsson, til svenske Expressen etter at EU-kommisjonens mål ble kjent.

Det er spesielt målet for forbruk av fornybar energi, som får betydning for diskusjonene med Norge.

Høyere ambisjoner

- Høyere ambisjonsnivå i Sverige krever høyere ambisjonsnivå fra Norge. Forrige gang ble forhandlingene med Sverige avblåst angivelig fordi Norge hadde et for lavt ambisjonsmål. Når regjeringen går inn i nye forhandlinger, er det viktig at de går med på en lik byrdefordeling mellom landene, sier Ane T. Brunvoll i miljøstiftelsen Bellona.

Handel med opprinnelsesgarantier på kraft, er et annet viktig signal fra EU-kommisjonen som Sverige har ventet på.

Kommisjonen ønsker at EU-landene kan kjøpe fornybar kraft fra et annet EU-land for å oppfyle sitt mål for fornybar energi. I dag er energiselskapenes muligheter for handel over landegrensene begrenset.

Handel

- EU-kommisjonen åpner for samarbeid mellom land, samtidig som de er tydelige på at landene selv skal også skal øke andelen fornybar energi innenlands. De åpner for handel med opprinnelsesgarantier, og slik jeg ser det, er det i praksis en åpning for sertifikatsamarbeid, sier Marius Gjerseth i miljøorganisasjonen Zero.

Leser og leser

Men det svenske embedsverket vil ikke ta gleden på forskudd.

- Vi prøver nå å sette oss inn i hva direktivforslaget inneholder, og danne oss et bilde av de ulike elementene. Noen deler berører utslippsgarantier, men det vil ta noen uker før vi vet hva direktivet egentlig innebærer for oss, og koblingen mot sertifikatsystemet, sier kanselliråd Magnus Blümer.

Mye gjenstår

Sverige skal nå legge et nytt kart for sine klimamål, og bake de nye forpliktelsene inn i sin eksisterende klimaplan. Dette arbeidet vil ta tid, og det gjenstår å se når nabolandet vil kunne starte reelle forhandlinger med Norge.

Til tross for Sveriges uavklarte situasjon, har olje- og energiministeren satt en frist til 1. juni med å bli enige med Sverige om et felles sertifikatmarked.

Målet for Sverige klart

At det kommer konkrete resultater ut av dagens møte mellom Haga og Olofsson, er lite trolig, skal vi tolke den svenske næringsministerens pressetalsmann rett.

- Det er for tidlig for oss med reelle forhandlinger ennå, men vi fortsetter våre positive samtaler med den norske regjeringen. Sertifikatmarkedet er vårt viktigste instrument for å skape fornybar energi, og vi vil ikke forstyrre det svenske markedet. Poenget er å skape langsiktige vilkår for markedet, slik at andelen fornybar energi øker, sier pressetalsmann Frank Nilsson.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.