Monterer «norsk» bredbånd på romstasjonen

Kongsberg Gruppen har levert viktige bredbåndskomponenter til ISS.

Monterer «norsk» bredbånd på romstasjonen
Spacewalk, ISS. Foto: NASA

Fra cirka klokka 1300 norsk tid skal NASA-astronautene Victor Glover og Michael Hopkins ut på romvandring utenfor den internasjonale romstasjonen ISS, for å montere kommunikasjonsutstyr som blant annet er levert av Kongsberg Gruppen. Utstyret skal gi raskere og sikrere bredbåndsforbindelse til europeiske bakkestasjoner.

Sendingen fra NASA starter direkte her fra klokka 1130.

Kongsberg Gruppen har levert sentrale komponenter, såkalte frekvenskonvertere, til kommunikasjonsenheten Columbus Ka-band Terminal (ColKa). Enheten ble sendt opp til romstasjonen i fjor, og nå står den utvendige monteringen for tur.

Det er teamet i Horten som har utviklet og levert frekvenskonverterne. ColKa skal kunne levere en datahastighet på ca 50 Mbps til jorda og 2 Mbps opp til stasjonen.

Les mer om: