Digitale tesmanometre overtar

Kanskje ikke riktig ennå, men de siste to årene har vi hatt stor pågang fra bedrifter som ønsker å oppgradere sitt trykktesteutstyr, sier Nils-Karl Westlie i Teck Instrument AS,Tranby.

Mekaniske testmanometer ser ut til å måtte vike plassen for digitale testmanometer. Keller AG, Sveits har hatt digitale manometer på programmet i flere år. Her er fordelene ved å benytte slike, kontra mekaniske manometer:

Større nøyaktighet (Inkluderer linearitet, repeterbarhet, hysterese, temperatur og displayoppløsning). Oppløsningen blir bedre. Instrumentet tåler tøff behandling (ingen mekaniske deler). Det kan leveres med programvare for logging av måleresultat: Valg av trykkenhet (bar, psi, mmVS osv.) Kan angi maksimums- og minimumsverdi, innstilling av målesyklus etc.

Les mer om: