Digital myte

- Troen på at IKT og internett vil forandre hele samfunnets mobilitetsmønster er en illusjon, og vil forbli det. Nord-Trøndelag blir aldri like sentralt som New York. Ikke fordi teknologien ikke blir bedre, men fordi vi alltid vil innrette oss i fysiske miljø i tillegg til å operere på internett.

Undheim sa dette i et av hovedinnleggene på Norges forskningsråds konferanse for Skikt-programmet. Ifølge myten er det postmoderne mennesket uavhengig av tid og sted, mennesker, møter og kontorer. Dette bygger gjerne telekom-reklamen opp under. I Norge handler nomademyten i tillegg om distriktene: Bonden kan bli boende, fiskeren kan delta i EØS-samtaler midt under fisket og flere enn ett IKT-firma kan holde hus i Steinkjer.

Undheim peker på at forestillingene om de nomadiske arbeidsformene er svært overdrevne. Ikke engang de profesjonelle kunnskapsarbeiderne, inkludert de som jobber i teleselskaper og innovasjonsbransjen, bruker teknologien på en nomadisk måte. Det er fordi det er teknisk kronglete, ikke særlig effektivt og dysfunksjonelt i forhold til hvordan business foregår.

- Erkjennelsen av at "You can only shake hands when people are there", som de sier i Silicon Valley, er smertefull for IKT-bransjen, men ikke særlig overraskende. Alle har visst dette, bortsett fra politikerne. De har hoppet på IKT-visjonen, og tror at datamaskiner kan frelse samfunnet, flytte distriktene inn i diskusjonene, utdanne massene, og fjerne elitenes terror mot arbeiderklassen.