Differensiert elavgift

energipolitikk

Det var interessant å lese Ole-Martin Moes kommentarer i Teknisk Ukeblad nr. 42/01 til mitt innlegg i TU nr. 37/01. Jeg regner ikke mitt innlegg for å være komplett gjennomarbeidet.

Det som er et av poengene med å øke elavgiften for dem som bruker mye, det være seg husholdninger eller hytter, er å gi sterke økonomiske incentiver til å redusere elektrisitetsforbruket. Dermed vil det gjennomføres sparetiltak og Norge vil være litt lenger fra knapphet på elektrisitet. Med et slik resonnement i bånn er det ikke så interessant hvilket forbruk personer har pr. kvadratmeter. Incentivene skal gis til dem som bruker mest, uavhengig av om de bor alene eller ikke. Jeg tror at dette vil virke.

Trond Svartsund

Les mer om: