"Differensiert elavgift"

energi

I sitt innlegg i Teknisk Ukeblad nr. 42/01 bekymrer Ole-Martin Moe seg vel sterkt for de som er blitt boende alene i store hus og som med økt elavgift på stort forbruk får tyngende strømutgifter. Blir man alene og ikke kan tenke seg å skifte bolig, kan bruk - og oppvarming - uten skade avgrenses til en mindre del av boligen.

Siden samme bekymring/medfølelse med eieren kom til uttrykk i mediedebatten om boligskatt for et par år tilbake, kan jeg gi det råd i slike tilfelle å forsøke å leie ut deler av boligen. Dette er mye mer brukt i England enn det synes å være hos oss - særlig til skoleelever/studenter. Jeg har selv bodd i et slikt husvære der den ensomme gjenlevende ektefelle i sin tid var blitt anbefalt av sin psykolog å ta inn leieboere.

Når det gjelder de boenheter som ikke har annen oppvarming enn el, så har disse ifølge SSB i middel ca. 2/3 av elforbruket til midlere husholdninger, dvs. det er fortrinnsvis de mindre boenheter som kun har el. Disse vil da med differensiert avgift betale mindre enn etter dagens ordning. (Se mitt debattinnlegg i TU nr. 2/02.)

Øystein Myrset.

Les mer om: