FORUM

Diesel- og eltog like bra

3. mars 2008 - 15:25

MILJØ: Teknisk Ukeblad nr. 0708 har et oppslag der tidsskriftet synes å mene at klimaproblemet tilsier at vi bør elektrifisere den tredelen av norsk jernbanestrekning som i dag er avhengig av dieseldrift, til en pris opp mot 10 mrd. kroner. Dette følges opp med intervju med stortingsrepresentant Bård Hoksrud, som hevder at om regjeringen fortsatt skal ha troverdighet i klimaspørsmålet, «må alle strekninger elektrifiseres snarest».

Nei, dette ville ikke være noe klimatiltak.

Som TUs lesere vet og også mange andre i dag er klar over, er vårt kraftnett knyttet sammen med Europas, med betydelig overføringskapasitet. Derfor slår mer eller mindre bruk av elektrisk kraft i Norge ut i mer eller mindre produksjon av elektrisk kraft i stort sett fossilfyrte kraftverk på kontinentet. Om 2/3 av slik kraft kommer fra kullfyrte kraftverk og 1/3 fra gasskraftverk, medfører hver kWh el vi bruker utslipp av 0,58 kg CO 2 (bygd på utslippstall for hver kraftverkstype som er oppgitt av EBL). Vårt politiske miljø og sentraladministrasjonen har riktignok ennå ikke tatt denne viktige realiteten inn over seg. Men i Hoksruds parti, Fremskrittspartiet, er sammenhengen godt kjent.

Sammenligner vi på denne basis framdriftsformenes energibruk og transportarbeid i henhold til tall i Jernbaneverkets Miljørapport for 2006, viser det seg at dieseldrevne godstog har lavere CO 2-utslipp enn eldrevne. For passasjertogene er det nesten ikke forskjell.

Milliarder til elektrifisering av jernbanestrekninger som nå har dieseldrift, ville være å kaste bort penger som sårt trengs til andre miljø- eller samferdselsformål.

Cand. oecon

Kristen Knudsen

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.