SESAM STOFAT

Dette gikk galt i dataprogrammet fra DNV GL

Feilen påvirker «en håndfull enheter».

Slik beskrev DNV GL programvarefeilen i et møte med Ptil.
Slik beskrev DNV GL programvarefeilen i et møte med Ptil. (Faksimile: Ptil)

Feilen påvirker «en håndfull enheter».

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

En feil i en versjon av DNV GLs dataprogram for utmattingsanalyser har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. Programvaren med feilen er brukt i beregninger for flere produksjonsskip (FPSOer), blant annet Johan Castberg-skroget, Norne og Skarv.

Programvarefeilen er en av årsakene til at Petroleumstilsynet har iverksatt gransking av Johan Castberg-utbyggingen.

TU har fått innsyn i DNV GLs egen forklaring av feilen til myndighetene. Ifølge klasseselskapet har feilen kun påvirket «en håndfull enheter».

Programvarefeilen ble først omtalt av Upstream og er deretter fulgt opp av Stavanger Aftenblad i en rekke artikler.

Bølgeenergi ble ikke tatt med fra enkelte retninger

Det var ettermiddagen 26. mai at DNV GL varslet Ptil om feilen i Sesam Stofat. Dette er en modul av programvaren Sesam, som er klasseselskapets egenutviklede programvare for styrkeberegning av offshore installasjoner.

Klasseselskapet utdypet informasjonen i et teams-møte med Ptil 21. august. Her ble blant annet denne illustrasjonen vist frem:

Programvaremodulen Stofat brukes til å beregne hvordan bølgeenergi påvirker levetiden til sveisede platestrukturer, gjennom såkalte stokastiske utmattingsanalyser. Feilen i modulen har ført til at total bølgeenergi som treffer skroget blir estimert for lavt, siden bølgeenergi utenfor en gitt sektor ikke ble tatt med i beregningen. Problemet gikk ut på at bølger fra noen retninger ble gitt sannsynlighet lik null i Stofat.

Slik beskrev DNV GL programvarefeilen i et møte med Ptil. Faksimile: Ptil

«Dette tapet av bølgeenergi, vil føre til redusert beregnet utmattingsskade og følgelig ikke-konservativ estimering av utmattingslevetid», het det i presentasjonen DNV GL viste til Ptil.

Feilen har eksistert fra en versjon som kom i juni 2016 og ble korrigert i en ny versjon i juni 2020. 

Feilen påvirker kun produksjonsskip som har en såkalt turret, eller dreieskive, og dermed kan dreie slik at de ligger mest mulig optimalt mot vind og bølger, ifølge DNV GL. Eksempler på slike skip på norsk sokkel er Åsgard A og Skarv.

Etter dette møtet kontaktet Ptil Vår Energi og Aker BP, for å høre om deres innretninger kunne være påvirket av feilen. Vår Energi avkreftet dette, mens Aker BP fortalte at beregninger for Skarv-skipet var påvirket av feilen.

– Da dette ble kjent for oss, kjørte Aker Solutions på oppdrag for Aker BP analyser med tidligere versjon av programvaren som ikke har denne feilen. Konklusjonen av analysen er at feilen i Stofat ikke har konsekvens for modifikasjonsløsningen og vedlikeholdsprogrammet på Skarv, opplyste pressetalsperson, Ole-Johan Faret i Aker BP til TU. 

Les også

«Betydelig undervurdering av utmattingsskader»

Equinor har tidligere beskrevet problemene med Stofat som en «stor programvarefeil» i møte med Ptil i forbindelse med Johan Castberg-skroget. Feilen kan føre til «betydelig undervurdering av utmattingsskader» for FPSOer av denne typen, ifølge oljeselskapet. Innholdet i møtene om feilene på Johan Castberg ble først omtalt av Stavanger Aftenblad/E24.

Equinor har også gjennomgått om flere av deres installasjoner kan ha blitt påvirket av programvarefeilen.

De har sjekket om programvarefeilen kan ha påvirket Njord B, Norne, Johan Castberg topside, Åsgard A, Heidrun FSU, Gina Krog FSU, Martin Linge FSU og Åsgard C.

«Generelt ser Equinor at andre installasjoner er lite påvirket av STOFAT feilene, med unntak av Norne», skrev Petroleumstilsynet i et referat etter et møte med Equinor den 11. august.

Castberg er den eneste innretningen i designfase som er blitt påvirket, mens de andre innretningene kun er påvirket i forbindelse med såkalt levetidsforlengelse. Equinor har opplyst at programvarefeilen ikke har fått noen konsekvenser for levetidsforlengelsen som ble gitt for Norne eller for daglig drift av skipet.

– Ingen mennesker har blitt utsatt for noen risiko

TU har spurt DNV GL om hvor mange kunder og prosjekter som er påvirket av feilen, men selskapet vil ikke svare direkte på spørsmålet og viser til konfidensialitetsforpliktelser. Vi har også spurt om klasseselskapet har kontaktet tilsynsmyndigheter i andre land.

– Kontraktuell taushetsplikt betyr at vi ikke kan gå i detaljer om kunder og enheter som er berørt av denne feilen. Feilen påvirker imidlertid bare weather-vaning FPSO-er som programvaren har blitt brukt på over en fireårsperiode. Som sådan snakker vi om en håndfull enheter, og ingen mennesker har blitt utsatt for noen risiko på grunn av feilen, skriver Stig Grøndahl, ansvarlig for markedsføring og kommunikasjon i DNV GL, i en e-post til TU.

– Vi har vært i kontinuerlig kontakt med berørte kunder for å støtte dem med å redusere konsekvensene av feilen. Weather-vaning FPSO-er finnes hovedsakelig i Nordsjøen. Basert på våre undersøkelser bestemte vi oss derfor å også varsle Ptil i Norge. Vi vil naturligvis samarbeide med alle reguleringsorganer i Norge og andre steder som ønsker mer informasjon om denne saken, fortsetter han.

Les også

– Ingen sikkerhetsrisiko

TU har også spurt DNV GL om hvordan feilen ble oppdaget. TU ba også om en kommentar til at både Johan Castberg, Norne og Skarv har fått beregninger som inneholder feil på grunn av programvaren. DNV GL har sendt følgende uttalelse:

– En feil introdusert i vår Stofat programvare har nylig ført til bekymring for sikkerheten til FPSO’er som roterer rundt en «turret» («weather-vaning») hvor programvaren har blitt benyttet til beregninger i designfasen og/eller i forbindelse med levetidsforlengelse. Som et resultat av våre eksperters evaluering av feilen, kan vi konkludere med at feilen for de få berørte enhetene ikke medfører noen sikkerhetsrisiko som krever kortsiktige tiltak. Vi har fortløpende vært i kontakt med alle berørte kunder, og har i den forbindelse gitt detaljerte råd med hensyn til hvordan minimere de potensielle konsekvensene for de berørte prosjektene. Feilen i programvaren er nå løst, heter det i selskapets uttalelse.

– I april 2020 ble vi klar over konsekvensen av en feil som ble introdusert i programvaren i juni 2016. Problemstillingen er relevant for FPSO’er som roterer rundt en «turret» («weather-vaning), og få enheter er berørt, heter det videre i uttalelsen.

– Når konsekvensen av feilen ble forstått, etablerte vi en gruppe av eksperter for å evaluere problemet. De konkluderte med at utmatningslevetiden kan bli påvirket for det fåtall enheter utfordringen gjelder, men at det ikke er noen konsekvenser for disse enhetenes sikkerhet som krever handling på kort sikt. Vi oppdaterte statuslisten på vår internettside, kontaktet alle berørte kunder, og sørget for grundig oppfølging mot våre kunder med hensyn til hvordan de kan minimere potensielle konsekvenser for de berørte prosjektene, skriver de videre.

– Med vår nye forståelse av problemet valgte vi i mai 2020 å informere Petroleumstilsynet om software-utfordringene og de mulige konsekvensene. I juli 2020 ble feilen rettet og en ny versjon av Stofat ble lansert, heter det videre

– Av hensyn til konfidensialitetsforpliktelser i kundekontrakter, kan vi ikke gå i detaljer rundt enkeltkunder og enheter. Imidlertid, siden 1864 har DNV GL hatt som formål å verne om liv, eiendom og miljø. Vi behandler denne typen saker med største alvorlighet, og våre kunder kan være sikre på at vi har handlet for å løse problemet, forbedre våre prosesser, samt sikre at våre kunder har fått detaljerte råd med hensyn til hvordan minimere potensielle konsekvenser, heter det til slutt i uttalelsen.

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå