– Dette er en type feltutbygginger vi kommer til å se stadig mer av i framtiden

Fire felt kom i produksjon i 2020. Alle var tilknyttet eksisterende plattformer.

– Dette er en type feltutbygginger vi kommer til å se stadig mer av i framtiden
Tor II er det første feltet på norsk sokkel som er satt i produksjon igjen, etter å ha vært stengt ned. Det startet produksjonen på nytt i desember i fjor, og var ett av fire nye produserende felt i 2020. Alle de fire var tilknyttet eksisterende plattformer. Illustrasjon: ConocoPhillips

Sokkelåret 2020: Torsdag la oljedirektør Ingrid Sølvberg frem rapporten Sokkelåret 2020, som oppsummerer året som har gått i Olje-Norge.