BYGG

Det store Veidekke-gliset

Konsernsjef Terje Richard Venold, Veidekke hadde en skattbar inntekt på 8,3 millioner kroner i 2006.

Ifølge Veidekke skyldes den noe høye lønnen et aksjesalg. Normal lønn fra Veidekke er kr. 2,7 millioner kroner.

9 mellom 1 og 2 mill.

Administrerende direktør i Skanska Norge, Geir Magne Aarstad tjente 3,2 millioner, og Sven Christian Ulvatne, som var adm. dir. i NCC i skatteåret 2006, tjente 2,7 millioner kroner.

Også de daglige lederne i Norconsult, Peab og Mesta hadde en skattbar inntekt over 2 millioner kroner i fjor, mens ni av de andre lederne i bransjerelaterte selskaper tjente mellom 1 og 2 millioner.

Mindre i staten

Lederne i de statlige selskapene ligger et godt stykke lenger ned på inntektsstigen.

Statsbyggs Øivind Christoffersen står i skattelistene oppført med 910.020 kroner i inntekt. Kjell Sture Bjørvig i Statens Vegvesen har tjent 736.914 kroner, og inntekten til Olav Ø. Berge i Statens bygningstekniske etat var 635.943 kroner i 2006.

Tallene er basert på skattelistene for 2006. Inntekten er nettoinntekt: Alminnelig inntekt før særfradrag. Det er altså ikke den reelle inntekten personene har hatt.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.