– Det minner mye om Skrugard

– Det minner mye om Skrugard
Transocean Leader skal bore på Skalle-prospektet for Lundin Norge. Bilde: StatoilHydro

Lundin og riggen Transocean Leader er i gang med boringen av brønn 7120/2-3 i Barentshavet .

Brønnen bores i utvinningstillatelse 438, rundt 172 kilometer nordvest for Melkøya og 30 kilometer nordvest for Snøhvit.

Sjef for Lundin Norge, Torstein Sanness, kaller det såkalte Skalle-prospektet meget interessant.

Kan finne tre nye "Skrugard-felt"

Torstein Sanness, Lundin
Ser flekker TAR SELSKAPET NORD: Torstein Sanness i Lundin er klar for å utforske Barentshavet. Maiken Ree

Ser flekker

– Vi ser indikasjoner på seismikken som minner mye om det man så på Skrugard, sier Sanness, og peker på såkalte flatflekker som indikerer stor sannsynlighet for at det er kontakt mellom ulike former for hydrokarboner.

Skalle-prospektet har flere boremål, og Lundin opererer med et estimat på 250 brutto millioner fat oljeekvialenter.

Sanness påpeker at selskapet har flere interessante oppgaver på blokka for i år.

Store utfordringer venter i Arktis

To PUD

– Nå har vi tatt selskapet nordover, og i tillegg skal vi levere to PUD (plan for utbygging og drift, red. anm.) i inneværende år, nemlig Luno og Nemo. På den måten tar vi selskapet over til neste steg, som blir å drifte et produserende felt, sier Sanness, som snakket under Petoros jubileumskonferanse forrige uke.

Lundin har hatt et nokså stabilt letebudsjett de siste fire årene på 1,2 milliarder kroner. Med de ressursene har selskapet gjort solide funn, blant annet på Luno-området.Skalle, Barentshavet kart prospekter Lundin
NÆR SKRUGARD: Lundin skal bore på Skalle-prospektet i første omgang. Senere går de i gang med boring i PL 609 som er nabo til Skrugard-funnet. Lundin Norge

Svart selskap

– Vi har bestemt oss for at vi leter etter olje i Lundin, og vi holder oss unna høyt trykk, høy temperatur og dypt vann. Samtidig er vi et datadrevet selskap, det vil si vi bruker mye penger på datainnsamling for å få de beste områdene. Derfor har vi lykkes, sier Sanness.

I dag har Luno sertifiserte reserver på 150 millioner fat oljeekvivalenter. I tillegg kommer reservene på Apollo-funnet som er mellom 100 og 400 millioner fat oljeekvivalenter.

Lovende for oljemygger i Barentshavet

Skrugard-nabo

– Vi er et lite selskap og kan ikke være alt, over alt, for alle. Vi må fokusere kreftene våre, samtidig som vi vil vokse forbi reservene våre på Alvhem og Luno-området, sier Sanness.

Lundin skal også bore en brønn i PL 490 i Barentshavet i 2012, og i PL 609, som er naboblokken til Skrugard.

På Skalle-prospektet er Lundin operatør med 25 prosent andel. Partnere er Det norske og Spring Energy.

– Med disse partnerne har ryktene gått om vi skal kalle prospektet Det norske spring skalle. Jeg kan si så mye som at operatøren ikke vil oppfordre det navnet, humrer Sanness.

Staten sikret seg "Gullblokka"

Trengs mange Skrugard-er

Les mer om: